Nyheter

– Sats nå, det blir dyrere senere

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 6. oktober, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– For å løse klimaproblemet, må statsbudsjettet prioriteres på en helt annen måte enn i dag, sier nestleder i Bellona Marius Holm, og krever satsing på fornybar energi, miljøbiler og CO2-fangst og -lagring.

Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2010 om kort tid. Bellona forventer at miljøstiftelsens krav blir innfridd, og at politikerne viser at de har innsett at samfunnet trenger en total omstilling.

– Norge står foran den kanskje største politiske omstillingen noensinne, men dette ser det ikke ut til at politikerne har tatt inn over seg. I statsbudsjettet for 2010 har regjeringen en glimrende mulighet til å vise at vi tar feil, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

– Omlegging til et nullutslippssamfunn, og til og med et karbonnegativt samfunn, vil koste flere milliarder kroner i året. Men investeringer i klima vil lønne seg, fordi vi med dem kan skape nye, grønne arbeidsplasser. Det blir dyrt, men prislappen for å la være blir enda høyere, sier han.

Bellonas hovedkrav til statsbudsjettet er at det settes av 2 milliarder kroner til fornybar energi, at det bevilges nok penger til CO2-fangst og -lagring på gasskraftverk, å tette etterslepet i tilskuddene til miljøkartlegging av havområdene utenfor Lofoten, og at det gis til sammen halvannet milliard i tilskudd til av elbiler og plugg-inn-hybridbiler.

Dette er Bellonas 4 hovedprioriteringer for statsbudsjettet 2010:
To milliarder til fornybar energi
Fram til et felles grønt sertifikatmarked med Sverige er på plass i 2012, må midlene som Enova får til å fremme fornybar energi økes med 2 milliarder kroner årlig. Da sikrer man en overgangsordning som utløser like mye fornybar energi som et grønt sertifikatmarked ville gjort.

Midler til CO2-fangst og -lagring på Kårstø og Mongstad
For CO2-fangst og lagring fra gasskraftverket på Kårstø må det i statsbudsjettet settes av de nødvendige beløp i samråd med Gassnova, slik at prosjektet kan opprettholde sin framdrift.

Miljøkartlegging i Lofoten
Bellona krever at det bevilges 106 millioner kroner til miljøkartleggingen av forvaltningsplanens influensområde i Lofoten.

Tilskudd til miljøvennlige biler
Det må bli flere miljøvennlige biler på veiene. Til tilskudd til innkjøp av elbiler og plugg-inn-hybridbiler må det gis 1,5 milliarder kroner over flere år. Disse pengene fordeles på de 50.000 første som kjøper en slik bil, som alle får et engangsbeløp på 30.000 kroner. Videre må det settes av 100 millioner til bygging av flere ladestasjoner for disse biltypene.

Pressekontakter:
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no