Nyheter

– Stortinget må vedta CCS-handlingsplan

CO2 Capture and storage (CCS)
Prosjektlab

Publiseringsdato: 18. februar, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Norge kan ta viktige steg på veien mot å gjennomføre klimaforliket ved å ta i bruk karbondioksid fangst og -lagring (CCS) fra store punktutslipp i industrien. Men det må bli fortgang i denne prosessen, og derfor støtter Bellona KrFs forslag om en egen handlingsplan, sier Gøril Tjetland, fagrådgiver i Bellona.

I dag behandler Stortinget et representantforslag fra KrF-erne Line Henriette Hjemdal, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Rigmor Andersen Eide som lyder som følger: ”Stortinget ber Regjeringen utarbeide en handlingsplan for CO2-fangst og -lagring fra de største punktutslippene i industrien. Handlingsplanen legges fram for Stortinget innen utgangen av 2010.”

Bellona mener en handlingsplan kan få opp farten i arbeidet med å kutte utslippene fra de største punktutslippene i industrien.

For Bellona har det vært viktig at EUs demonstrasjonsprogram for CCS ikke bare skal handle om kullkraftverk, men at også CCS på industrielle kilder skal være en del av programmet. Dette ble tatt til etteretning av EU da unionen i begynnelsen av februar la frem detaljene for finansieringsordningen for demonstrasjonsprogrammet.

Klimakur 2020, der flere statlige etater har utredet mulige måter å gjennomføre klimaforliket på, ble lagt fram i går. Kostnadsberegninger herfra viser at tiltakskostnadene ved flere industriklynger i for eksempel Midt-Norge er lavere pr. unngått tonn CO2 enn gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad.

– Tallene fra Klimakur 2020 viser at det er nødvendig og relativt kostnadseffektivt å ta i bruk CCS-teknologi for å kutte de store industrielle punktutslippene, sier Gøril Tjetland, som er energi- og CCS-rådgiver i Bellona.

 

For Bellona har det vært viktig at CCS ikke bare skal handle om kullkraftverk men at også CCS på industrielle kilder skal være en del av EUs demonstrasjonsprogram for CCS. Dette ble tatt til etterretning av EU da unionen i begynnelsen av februar la fram detaljene for finansieringsordningen for demonstrasjonsprogrammet, dvs programmet som setter av 300 millioner CERs (Certified Emission Rights) fra NER (New Entrants Reserve) til å subsidiere demonstrasjonsanlegg.