Nyheter

Analyserer koblingen mellom CCS og fornybar energi

Naturkraft

Publiseringsdato: 16. mars, 2010

Skrevet av: Ola Innset

Sammen med Sund Energy og Norsk Gallup har Bellona vunnet en konkurranseutsatt studie for det nordiske toppforskningsinitiativet. De skal se på status og mulige nordiske løsninger for CO2-håndtering generelt og i sammenheng med fornybar energi spesielt.

– Vi er svært glad for at vårt prosjekt har blitt valgt, og gleder oss til å komme i gang med studien, sier Bjørn Utgård, ansvarlig for prosjektet hos Bellona.

Utfordringer og muligheter

Mulighetsstudien skal lages i samarbeid med rådgivningsselskapet Sund Energy og analysebyrået TNS Gallup, og vil kartlegge status innen forskning og investeringsprosjekter, mulige fremtidige utslipp fra både fossile og fornybare energikilder, samt muligheter for CO2-håndteringsprosjekter og infrastruktur i et scenarie der fornybare energikilder også vurderes for fangst i de nordiske landene.

Studiet skal gjøres på oppdrag for og i samarbeid med Nordisk Innovasjonscenter. Hensikten er å karlegge folks holdninger til CCS og gi råd om hvordan myndighetene gjennom forskningsmidler og andre rammebetingelser kan bidra til at gode løsninger identifiserers og implementeres i samspill mellom CCS og fornybar energi.

Et unikt team

– Vi har satt sammen et unikt team av erfarne industrieksperter i flere land som skal jobbe med dette. Konkrete erfaringer fra CCS-prosjekter og andre energiprosjekter i Norden vil kunne bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger. I tillegg stiller Bellona med verdifull erfaring og kunnskap, både innen CCS og fornybar energi. TNS Gallup har allerede gjennomført undersøkelser om folks oppfatning av CO2-håndtering i Norge, og vil gjennomføre tilsvarende undersøkelser for de øvrige nordiske landene, sier Karen Sund fra Sund Energy, som er overordnet prosjektleder for studien.

De første resultatene fra studiene skal presenteres for Nordisk  Innovasjonscenter i juni, og endelige konklusjoner vil legges fram i september.

Karbonnegativ energi

Mens mange tror at CO2-håndtering kun handler om fossil energikilder, finnes det gode muligheter for samspill mellom CO2-håndtering og fornybar energi. For eksempel investeres det verden over store summer i å bruke CO2 fra røykgass fra fabrikker og kraftverk til å produsere alger som i seg selv er en fornybar kilde til energi. Det er også fullt mulig å håndtere CO2 fra fabrikker og energiverk som fyres med biomasse. Ettersom biomasse tar opp CO2 fra atmosfæren når det vokser vil slike anlegg kunne oppnå netto negative utslipp av CO2.

– Karbonnegativ energi er mer enn en spennende teknologi. Dersom klimaforskere som NASAs James Hansen har rett når de sier at vi allerede har for høy konsentrasjon av CO2 i atmosfæren til å unngå farlige klimaendringer, vil muligheten til å fjerne CO2 fra atmosfæren ved å kombinere CO2 og fornybar energi vise seg å være en helt nødvendig løsning, sier Bjørn Utgård.

Nordisk samarbeid

Til sammen har de nordiske landene gode ressurs- og kompetansemessige forutsetninger for å bidra til å utvikle gode løsninger i samspillet mellom fornybar energi og CO2-håndtering.

– Vi gleder oss til å ta fatt på analysene og starte jakten på de gode nordiske løsningene, avslutter Karen Sund.