Nyheter

– Opposisjonen har feil fokus

Marius Holm, Nestleder i Bellona.
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 1. juni, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

Det var i dag høring i Stortinget om utsettelsen på Mongstad. – Det er synd at opposisjonen bruker tiden på å grave i fortiden, når det viktigste momentet er at regjeringens begrunnelse for utsettelse ikke er sann, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Høringen i dag var preget av uenighet i om teknologien er klar eller ei. Regjeringen og Statoil mener nei, mens Sar Gas og Aker Clean Carbon mener det motsatte og viser til egne prosjekter.

– Det er ingen fagmiljøer utenfor staten og Statoil som støtter deres vurderinger. Det er ingen eksterne som bekrefter historien om at dette er vanskelig, sa Marius Holm i Bellona under høringen.

– Vi hadde et grundig møte med Gassnova om dette den 2. mars. På grunn av rykter, spurte vi eksplisitt om dette, og svaret var at det teknologisk sett ikke var noen grunn til utsettelse, sa Holm.

Tror ikke på regjeringen

– Jeg tror ikke på begrunnelsen om at de ikke tror teknologien virker. Jeg tror utsettelsen skyldes et strategiskift, regjeringen vil vente til dette i større grad blir hyllevare. Det skyldes politikernes aversjon mot å legge hodet på blokka og ta avgjørelser som innebærer risiko, sa Holm.

Når ble olje- og energiministeren klar over at fullskala rensing på Mongstad ville bli forsinket? Det var hovedspørsmålet energi- og miljøkomiteen på Storitinget ønsket å få svar på da Terje Riis-Johansen måtte svare for seg i ettermiddagens høring i komiteen.

– Det er synd at opposisjonen bruker mest tid på å grave i fortiden for å finne ut hvem som visste hva når – når det viktigste er at regjeringens begrunnelse for utsettelse ikke er sann. De har ennå ikke redegjort konkret for hvorfor de utsetter, men gir bare generelle henvisninger, sa Marius Holm.

Gjøre prosjektet større

Han er nå opptatt av at utsettelsen bør føre noe godt med seg, ved at prosjektet blir større.

– Når de venter såpass lenge, så er det ingen grunn til å ikke ta med utslipp fra dagens cracker. Tidligere har man sagt at dette ligger lengre fram i tid, men dette gjøre prosjektet dobbelt så stort, sa Holm.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er på reise, og må møte til en egen høring på torsdag.