Nyheter

– Få fortgang i Mongstad-prosessen!

Frederic Hauge
(Foto: Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 14. oktober, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Mens EU er i ferd med å utlyse mer penger til CO2-håndtering og jobber med å få på plass demonstrasjonsprosjekter, henger Norge etter. Bellonas Frederic Hauge ber regjeringen få fortgang i avgjørelsen om å investere i rensing på Mongstad.

EU har som mål å få satt i gang 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering innen utgangen av 2015. For å nå dette målet må investeringsbeslutningene – beslutningene om å bygge renseanleggene – tas i 2012.

– Dette gir regjeringen all grunn til å prøve å framskynde investeringsbeslutningen for rensingen på Mongstad. Vi bør kunne få oversikt over kostnader og teknologivalg innen 2012 i Norge også, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona mener det bør være mulig å ta en endelig beslutning om Mongstad-rensingen i løpet av inneværende regjeringsperiode, som går ut ved stortingsvalget i 2013.

Svikter EU

I den opprinnelige avtalen mellom regjeringen og Statoil skulle Mongstad-kraftverket ha fullskala CO2-fangst fra 2014. Beslutningen om å bygge fangstanlegg skulle tas senest i 2012, men dette ble  til manges skuffelse utsatt til 2014. De siste ukene har Statoil gitt uttrykk for at det kan komme ytterligere utsettelser.

– Det vil være synd hvis den norske «månelandingen» starter opp lenge etter at andre land har dratt i forveien, sier Hauge og forsetter:

– Én ting er at det er uheldig for Norge, men i tillegg svikter vi EU fordi Norge ikke får bidratt til det europeiske samarbeidet om de første demonstrasjonsprosjektene, der man deler erfaringer og jobber med felles løsninger.

Gass var Norges oppgave

I EU finnes det ikke noe CO2-håndteringsprosjekt for gass, for man har forventet at Norge skulle ta ansvar for å være førstemann på det området.

Den norske regjeringen sier imidlertid at det kan komme nok en utsettelse på Mongstad, etter at Statoil nylig trakk fram bruk av aminer (til å skille ut CO2) som mer problematisk enn tidligere antatt.

Graeme Sweeney fra Shell er formann i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP). Han mener Norge må håndtere utfordringene man står overfor:

bodytextimage_FredericBrussel.jpg Photo: Foto: Lorelei Limousin

– Norge har gjort mye for CO2-håndtering, og Mongstad er viktig. Nå må det jobbes hardt for å løse amin-saken, ved å gjøre de nødvendige undersøkelsene og finne løsninger, sier Sweeney til bellona.no.

– Det handler om å få et felles prosjekt til å komme i mål og levere til en frist.

Nye midler til rensing

Under generalforsamlingen til ZEP i Brussel i går, informerte Europakommisjonen om status på finansiering av demonstrasjonsprosjekter. Fra før har EU bidratt med penger fra krisepakken (The Recovery Plan), og nå kommer det snart mer penger fra det europeiske kvotehandelssystemet. Disse midlene går under navnet NER300, og skal deles ut til både CO2-håndtering og fornybar energi.

Generaldirektør Jos Delbeke i Europakommisjonens generaldirektorat for klima fortalte at midlene fra kvotesalg skal utlyses i løpet av to uker.

«Den første runden, med 200 millioner kvoter, utlyses nå i oktober, og deretter skal de resterende, 100 millioner kvoter, komme i god tid før 2015, sier Delbeke til bellona.no.

Et krav for de som søker om midler fra kvotesystemet er at prosjektene deres med stor sannsynlighet skal kunne være klare i 2015. Pengene blir delt ut i slutten av 2011.