Nyheter

Felles workshop for bio og CO2-rensing

Publiseringsdato: 22. oktober, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den første internasjonale workshopen for eksperter innen både bioenergi og CO2-håndtering er blitt arrangert i Frankrike. Bellona, som var en av arrangørene, jobber for å fremme karbonnegativ energi ved bruk av renset bioenergi.

Bellonas kontor i Brussel, Bellona Europa, arrangerte workshopen sammen med Universitetet i Orléans og den franske institusjonen BRGM.

Les om workshopen på våre engelske nettsider.

Kanskje du også er interessert i å lese en norsk artikkel om den nyetablerte europeiske ekspertgruppen «Joint taskforce bio-CCS», som Bellona er med og leder?