Nyheter

– Mongstad-prosjektet går for tregt

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 25. november, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Vi er enige med Høyre i at månelandingen tar altfor lang tid, og vil ha flere renseprosjekter med høyere tempo. Men dersom partiet ikke lenger vil kutte utslippene på Mongstad, setter det klimaforliket i fare, sier Bellonas Marius Holm.

Bergens Tidende skriver i dag at Høyre går inn for å bygge gasskraftverk med fullskala renseanlegg for CO2 et annet sted enn på Mongstad. Årsaken er at partiet mener kostnadene blir for høye og de teknologiske utfordringene for store.

Bellona deler Høyres utålmodighet overfor det såkalte månelandingsprosjektet, men understreker at rensing på anlegget på Mongstad ikke kan skrinlegges.

– For å nå Norges klimamål og oppfylle klimaforliket må utslippene fra gasskraftverket på Mongstad renses. Dersom Høyre ikke lenger vil ha rensing på Mongstad, setter de hele klimaforliket og overgangen til et lavutslippsamfunn i fare, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Teknologien finnes i dag

Han mener problemet med ”månelandingsprosjektet”, slik det arter seg nå, er at det drar ut i tid. Det setter en stopper for en rask utvikling av teknologi for CO2-fangst og -rensing. 

– Vi er enige med Høyre i at det går altfor tregt med Mongstad-prosjektet. Men dette forandrer ikke på det faktum at en vellykket klimapolitikk er avhengig av at de største punktutslippene kuttes – og da må det bli rensing på Mongstad.

Bellona-nestlederen mener at utviklingen i Mongstad-saken tilsier at det kanskje ikke er der det første fullskala-anlegget for CO2-fangst og -lagring i Norge kommer. Det er heller ingen grunn til å vente så lenge, når teknologien allerede er tilgjengelig, mener han.

– Rensing på Mongstad skal nå være på plass i 2018. Dersom det blir det første fullskala renseanlegget på gasskraftverk i Norge, er det altfor, altfor sent.

Vil ha støtte til Kårstø

– Når Mongstad-prosjektet er skjøvet så langt ut i tid, må man forlate ideen om at det skal vere spydspissen for fullskala-renseanlegg i Norge, sier Holm, og legger til at Bellona ønsker at det settes i gang flere renseprosjekter med et langt høyere tempo enn de som nå er tilfelle på Mongstad.

Regjeringen har ikke foreslått støtte over neste års statsbudsjett til renseanlegg på gasskraftverket på Kårstø. Med det er prosjektet i praksis satt på vent. Venstre har tatt til orde for å satse hardt på et fullskala renseanlegg der. Bellonas nestleder at miljøstiftelsen gir sin fulle støtte til å prioritere Kårstø høyere.

 
Absolutt krav om rensing

Flere har den siste tiden lansert idéen om at månelandingsprosjektet bør gjennomføres et sted i Midt-Norge, for eksempel i Elnesvågen i Møre og Romsdal.

– Det må stilles et klart krav om at et eventuelt gasskraftverk i Midt-Norge må ha rensing av CO2-utslippene fra dag én. Da må det også utlyses en anbudskonkurranse der flere aktører kan konkurrere om å bygge anlegget, sier Holm.

Han påpeker at det ikke skorter på selskaper som kan ta på seg oppdraget.

– En rekke leverandører at ulike teknologier står klare til å realisere et fullskala renseanlegg – for eksempel Aker, Siemens, Sargas og Alstom, avslutter Bellona-nestlederen.

 Kontaktpersoner for pressen:
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95721632, mariush@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no