Nyheter

Enormt potensial for CO2-håndtering i Polen

kullkraftverk i Polen coal Poland
(Foto: Marek Zaborowski

Publiseringsdato: 24. mars, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona presenterer i dag et veikart for CO2-håndtering i Polen. Veikartet viser hvordan CO2-håndtering vil ha avgjørende betydning for både klimakutt og forsyningssikkerhet i Polen.

 

BELLONA LANSERER VEIKART FOR CO2-HÅNDTERING I POLEN
CO2-håndtering avgjørende for klimakutt og forsyningssikkerhet i Polen
Hvis Polen tar i bruk CO2-håndtering i stor skala fra rundt 2020, vil CO2-utslippene fra kraftsektoren kunne reduseres fra forventede 250 millioner tonn årlig i 2050 til en tiendedel: 25 millioner tonn.
I dag presenterer Bellona “Insuring Energy Indepencene – A CCS Roadmap for Poland” i Warszawa. Veikartet viser ikke bare at de polske klimagassutslippene kan kuttes drastisk ved hjelp av CO2-håndtering. Denne klimateknologien vil også kunne ha stor betydning for økonomien og energiforsyningssikkerheten i Polen.
Bellona etablerte Bellona Environmental CCS Team (BEST) for å gjøre en omfattende kartlegging av potensialet for fangst og lagring av CO2 (også kalt CO2-håndtering eller CCS) i en rekke ulike europeiske land. I desember ble et veikart for Hellas presentert, i dag lanseres veikartet for Polen og etter dette vil det komme flere andre.
Polen har vært spesielt interessant fordi kraftproduksjonen i landet er blant de mest CO2-intensive i Europa. Nesten 90 prosent av elektrisiteten i landet kommer fra kullkraftverk. Kraftverkene er gamle og i løpet av relativt få år må de fleste erstattes. Det byr på store muligheter for CO2-håndtering, og Bellona anbefaler at alle nye anlegg bygges med renseteknologi.
Polen står overfor voldsomt store utfordringer knyttet til økonomi og energiforsyning i lys av EUs stadig tøffere klimapolitikk. Kvotesystemet vil gjøre det stadig dyrere å slippe ut CO2.
– Veikartet viser ulike scenarioer for Polen fram til 2050, basert på polske myndigheters energiplaner. Scenarioene våre viser at CO2-håndtering kan sørge for at Polen har nok egenprodusert energi framover, uansett hvor mye EU måtte stramme grepet I klimapolitikken. Dessuten gir veikartet Polen mulighet til fritt å velge energikilder, uten at landets økonomi taper, sier Erlend Fjøsna, programansvarlig I BEST.
Presidenten i Europaparlamentet, Jerzy Buzek, som selv kommer fra Polen, skriver følgende i veikartets forord: “Jeg ønsker dette veikartet fra Bellona hjertelig velkommen. Det er tydelig at CO2-håndtering kan spille en viktig, og kanskje avgjørende, rolle i månedene og årene vi har foran oss, når Polen nå utvikler sin politikk for å oppnå en trygg, konkurransedyktig og bærekraftig energisituasjon.”
Bellona åpner nå et eget kontor i Krakow i Polen, for å fortsette arbeidet med polske energi- og klimaspørsmål.
Last ned “Insuring Energy Independence. A CCS Roadmap for Poland” her: http://bellona.org/ccs-roadmap-poland

Hvis Polen tar i bruk CO2-håndtering i stor skala fra rundt 2020, vil CO2-utslippene fra kraftsektoren kunne reduseres fra forventede 250 millioner tonn årlig i 2050 til en tiendedel: 25 millioner tonn.

I dag presenterer Bellona “Insuring Energy Indepencene – A CCS Roadmap for Poland” i Warszawa. Veikartet viser ikke bare at de polske klimagassutslippene kan kuttes drastisk ved hjelp av CO2-håndtering. Denne klimateknologien vil også kunne ha stor betydning for Polens økonomi og evne til å være selvforsynt med energi.

Skittent kull

Polen har vært spesielt interessant fordi kraftproduksjonen i landet er blant de mest CO2-intensive i Europa. Nesten 90 prosent av elektrisiteten i landet kommer fra kullkraftverk.

Kraftverkene er gamle og i løpet av relativt få år må de fleste erstattes. Det byr på store muligheter for CO2-håndtering, og Bellona anbefaler at alle nye anlegg bygges med renseteknologi.

Dyrere å forurense

Polen står overfor voldsomt store utfordringer knyttet til økonomi og energiforsyning i lys av EUs stadig tøffere klimapolitikk. Kvotesystemet vil gjøre det stadig dyrere å slippe ut CO2.

Bellonas veikart viser ulike scenarioer for Polen fram til 2050, basert på polske myndigheters energiplaner.

– Scenarioene våre viser at CO2-håndtering kan sørge for at Polen har nok egenprodusert energi framover, uansett hvor mye EU måtte stramme grepet I klimapolitikken. Dessuten gir veikartet Polen mulighet til fritt å velge energikilder, uten at landets økonomi taper, sier Bellonas Erlend Fjøsna, som har ledet arbeidet med veikartet.

EP-presidenten

Presidenten i Europaparlamentet, Jerzy Buzek, som selv kommer fra Polen, skriver følgende i veikartets forord:

“Jeg ønsker dette veikartet fra Bellona hjertelig velkommen. Det er tydelig at CO2-håndtering kan spille en viktig, og kanskje avgjørende, rolle i månedene og årene vi har foran oss, når Polen nå utvikler sin politikk for å oppnå en trygg, konkurransedyktig og bærekraftig energisituasjon.”

Bellona åpner nå et eget kontor i Krakow i Polen, for å fortsette arbeidet med polske energi- og klimaspørsmål.

BEST

Bellona etablerte Bellona Environmental CCS Team (BEST) for å gjøre en omfattende kartlegging av potensialet for fangst og lagring av CO2 (også kalt CO2-håndtering eller CCS) i en rekke ulike europeiske land.

I desember ble et veikart for Hellas presentert, i dag lanseres veikartet for Polen og etter dette vil det komme flere andre.

Erlend Fjøsna er programansvarlig og leder et team av både norske og internasjonale eksperter i Bellona.