Nyheter

– Når aldri månen på denne måten

Frederic Hauge
(Foto: Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 4. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Arbeidsmetoden som Statoil nå har fått gjennomslag for, er fullstendig uegnet til pionervirksomhet og teknologiutvikling. Det blir som om amerikanerne skulle ha prøvd å kartlegge månen 100 prosent før de reiste dit, sier Frederic Hauge.

– Statoil har bevist at de ikke er de rette folka til å gjøre jobben på Mongstad. Likevel får selskapet nå følge sin modell for prosjektgjennomføring, sier Bellona-leder Fredric Hauge.

– Etter dagens stortingsmelding er det bare å si det: Ola Borten Moe arver et vanstyrt prosjekt av sin forgjenger.

Ubrukelig til nybrottsarbeid

Et av kjernepunktene i stortingsmeldingen er at man først skal gjennomføre en minst treårig prosess der man fjerner absolutt all usikkerhet knyttet til renseteknologi. Først da skal prosjekteringen av selve anlegget gå videre.

– Denne modellen er uegnet når man skal få gjøre teknologisk nybrottsarbeid. Hvis man ønsker å få til noe raskt, kan man ikke ta ett og ett ledd etter tur, men heller arbeide med flere parallelle prosesser, sier Hauge.

– Unødvendig forsinkelse

Renseprosjektet på Mongstad blir stadig referert til som regjeringens månelanding, etter statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2007.

– Hadde USA fulgt Statoils arbeidsmetode, ville de ha slått fast at månen skulle kartlegges 100 prosent før de sendte astronautene sine dit.

Statoil har selv foreslått den fremgangsmåten som ligger til grunn i stortingsmeldingen. Som begrunnelse oppgir de at det skal være et behov for mer kunnskap om helserisikoen ved bruk av aminer i renseprosessen.

– Vi mener at utfordringene med aminteknologien er håndterbare. Derfor er det helt unødvendig å forsinke prosessen, slik regjeringen nå legger opp til.

– Mangler vilje

– Dette viser at regjeringen ikke forstår hva som skal til for at de skal lykkes med prosjektet.

Han mener den såkalte månelandingen til nå har lidd stort på grunn av at det er Statoil som skal stå for utbyggingen anlegget for CO2-fangst og -lagring (CCS).

– Statoil viser stadig flere tegn til at de ikke vil bygge renseanlegg med mindre de tvinges til det. Når regjeringen nå vil la dem gjøre enda mer som de vil, er det bare amatørmessig.

– Frata Statoil oppdraget

I statsråd i dag ble det klart at Ola Borten Moe overtar som olje- og energiminister etter Terje Riis-Johansen.

– Ola Borten Moe får et vanstyrt prosjekt opp i hendene av sin forgjenger, men vi håper han kan gjøre enn Riis-Johansen klarte. Da burde han kaste Statoil ut av prosjektet og utlyse en anbudskonkurranse.

– Vi vet at det står selskaper klare til å bygge renseanlegget. De bør få sjansen når Statoil ikke gjør jobben sin.