Nyheter

Milepæl for CO2-håndtering i EU

Bellona

Publiseringsdato: 30. mai, 2011

EU har som mål å bygge en rekke CO2-håndteringsprosjekter innen 2015. Forrige uke søkte hele 13 prosjekter om støtte fra EU, skriver Graeme Sweeney og Frederic Hauge i denne kronikken.

For tre år siden lovet EU seg selv å bli ledende på fangst og lagring av CO2. CO2-håndtering er en teknologi som fanger CO2 fra kraftverk, raffinerier og andre industrielle anlegg og lagrer den dypt under bakken.   

I 2007 satte EU seg som mål å bygge 10-12 store CO2-håndteringsprosjekter innen utgangen av 2015. Det vil være en enorm bestrebelse ettersom det i dag ikke finnes noe stort anlegg i drift.

EU etablerte derfor et fond verdt nesten 40 milliarder kroner (kjent som “NER300”) som en del av den europeiske handelen med klimakvoter. Søknadsfristen for de første to tredjedelene av disse midlene er gått ut, og fredag ble det offentliggjort at sju medlemsland leverte inn totalt 13 prosjektsøknader for CO2-håndtering over hele Europa. 
  
Vi er veldig fornøyd med innsatsen fra EU så langt, men mye gjenstår. CO2-håndtering i Europa vil mislykkes hvis medlemslandene ikke får på plass klare regler og ytterligere økonomisk støtte. Begge deler haster.

EUs direktiv om geologisk lagring av CO2 skal implementeres i nasjonal lovgivning i juni, og mer detaljerte nasjonale juridiske rammeverk må på plass for at myndighetene skal kunne vurdere søknader om CO2-håndteringsprosjekter. 
  
EUs finansieringsmekanisme NER300 er viktig, men vil ikke dekke hele kostnaden. Fangst og lagring av CO2 ved de første prosjektene vil neppe generere nok inntekter, så økonomisk støtte fra medlemslandene trengs for å kunne skalere anleggene opp til industriell størrelse. 
   
Til slutt, og aller viktigst, er det akutt behov for dialog med offentligheten om CO2-håndtering. Uten støtte fra lokalsamfunnene vil ikke CO2-håndteringsprosjekter være mulig.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at CO2-håndtering kan stå for en femtedel av alle klimagasskutt innen 2050 og halvparten av alle kutt innen 2100. IEA har også sagt at uten CO2-håndtering vil kostnaden ved å redusere klimagassutslippene øke med 70 prosent. 
   
CO2-håndteringsprosjekter er en av de mest kostnadseffektive måtene å redusere klimagassutslipp. Det er ingen ulempe i å fange mer CO2 før heller enn senere. Vi komme ikke til å få noen ny sjanse, og tiden renner ut.

Graeme Sweeney,
formann i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP)

Frederic Hauge,
viseformann i ZEP

Dette innlegget sto på trykk i VG 23. mai 2011.