Nyheter

Tror på aminbasert CO2-fangst

Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 25. mai, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

ZEP – en viktig rådgivergruppe i EU – mener dagens forskning tilsier at CO2-fangst ved bruk av aminer er en levedyktig løsning. – Vi er fornøyde med å igjen få bekreftet at fagekspertene er enige med oss, sier Frederic Hauge.

– Enda en gang blir det slått fast at Statoil overdramatiserer utfordringene med å bruke aminer til CO2-fangst. Vi har hele veien ment at de var håndterbare, og det er gledelig å igjen få bekreftet at fagmiljøene er enige med oss.

– Målene vil bli nådd

I en fersk erklæring kommer ekspertene i ZEP med klar støtte til det som lenge har vært Bellonas posisjon i debatten om CO2-fangst og lagring (CCS) på Mongstad.

Gruppen skriver i dokumentet at “Resultatene av denne forskningen er forventet over de neste par årene, men på grunnlag av noen av de eksisterende foreløpige resultatene er ZEP fremdeles trygg på at målsettingen om at amin-baserte løsemidler kan brukes i post-combustion fangstprosesser i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, eller HMS, vil bli nådd.“

Statoil står alene

1. mars utsatte regjeringen enda en gang avgjørelsen om å bygge et renseanlegg på Mongstad i full skala. Bakgrunnen var det Statoil omtalte som helserisiko forbundet med bruk av aminbasert CO2-fangst.

– Statoil står helt alene i denne saken, sier Hauge.

Også da kom en rekke eksperter raskt på banen for å imøtegå Statoils påstander.

ZEP (på norsk gjerne omtalt som Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering) består av mer enn 300 eksperter fra forskning, næringslivet og miljøorganisasjoner – deriblant Bellona.