Nyheter

– CDM har gitt resultater

Foto: Erik Thallaug

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Kyoto-avtalens grønne utviklingsmekanisme har sine mangler, men den har blitt altfor hardt angrepet av mange som egentlig burde støtte den, sa James Cameron da han innledet om finansiering av klimatiltak på Bellonas jubileumskonferanse.

– For menneskeheten som helhet er det uten tvil rasjonelt å flytte penger fra skitten til klimavennlig produksjon. Dessverre skjer det i altfor liten grad i dag.

Det sa James Cameron i det London-baserte selskapet Climate Change Capital da Bellona feiret sitt 25-årsjubileum i dag.

Få tør å satse

Hans var førstemann ut av innlederne under konferansens tredje temabolk, klimavennlige investeringer.

– Finansverdenen er delt opp i små aktører som ikke handler i tråd med fellesskapets interesser, de ordner ikke opp i problemer på systemnivå. Det er en viktig årsak til at det i dag blir kjørt massevis av penger inn i forurensende prosjekter, mens de miljøvennlige sitter igjen med smulene.

– Konsulentbyrået Mercer har kommet frem til at dersom klimaproblemet skal håndteres, må hele 40 prosent av kapitalen i deres store portifolio inn i utslippsreduserende prosjekter. For å si det forsiktig: Vi er langt, langt unna det i dag.

Roser Kyoto-mekanisme

Dette til tross: James Cameron – som ikke må forveksles med filmskaperen med samme navn – mener noen utviklingstrekk gir grunn til optimisme.

– Selv om summene er altfor lave, har Kyoto-protokollens grønne utviklingsmekanisme (CDM) faktisk ført til finansiering av viktige klimaprosjekter i fattige land.

– Om man forplikter aktører til klimakutt, og deretter gir dem en viss fleksibilitet på hvordan de skal gjennomføres, vil kapitalen begynne å flytte på seg. Det er nettopp det CDM har gjort, og det må man applaudere.

Urettferdig kritikk

CDM er en bestemmelse i Kyoto-protokollen hvis hensikt er å sørge for at klimakuttene gjøres der de er billigst. Stater som har konkrete forpliktelser til utslippsreduksjoner – alle disse er relativt høyt utviklede land – kan gjennom CDM betale for klimatiltak i utviklingsland, og så få det godskrevet som sin egen reduksjon.

Cameron mener denne mekanismen, som har blitt kritisert for manglende effektivitet og for å være direkte kontraproduktiv, har blitt møtt med altfor stor skepsis.

– Til og med innenfor miljøbevegelsen har CDM blitt kritisert. Når den er en av få tiltak som har lyktes med å flytte kapital til gode klimaprosjekter, er det urimelig.

Store summer

Camerons selskap startet opp for syv år siden, men han mener at det allerede har bevist at klimainvesteringer er fornuftig – også økonomisk.

– Vi har kanalisert til sammen over én milliard dollar til utslippsreduserende tiltak i Kina alene. De har kuttet tusenvis av tonn CO2 fra silke-, sement-, jern- og stålindustri – og investeringene betaler seg.

Vis fram vellykkede prosjekter!

En høyere og mer omfattende prising av CO2-utslipp er den viktigste faktoren om mer penger skal kanaliseres til klimatiltak i fremtiden, mener Cameron.

– En effektiv og storstilt kapitalforflytning vil kreve en karbonpris som gjelder for hele økonomien.

Han trakk også frem betydningen at skattelettelser til forskning og innovasjon på klimatiltak – før han avsluttet med å skryte av Bellonas kommunikasjonsstrategi:

– Skal vi få folk til å gjøre langsiktige investeringer i gode miljøprosjekter, må vi ha en positiv historie å fortelle. Der gjør Bellona mye riktig – dere viser frem suksessene som finnes.