Nyheter

– CDM har gitt resultater

James Cameron (Ingress image)

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– For menneskeheten som helhet er det uten tvil rasjonelt å flytte penger fra skitten til klimavennlig produksjon. Dessverre skjer det i altfor liten grad i dag.

Det sa James Cameron i det London-baserte selskapet Climate Change Capital da Bellona feiret sitt 25-årsjubileum i dag.

Få tør å satse

Hans var førstemann ut av innlederne under konferansens tredje temabolk, klimavennlige investeringer.

– Finansverdenen er delt opp i små aktører som ikke handler i tråd med fellesskapets interesser, de ordner ikke opp i problemer på systemnivå. Det er en viktig årsak til at det i dag blir kjørt massevis av penger inn i forurensende prosjekter, mens de miljøvennlige sitter igjen med smulene.

– Konsulentbyrået Mercer har kommet frem til at dersom klimaproblemet skal håndteres, må hele 40 prosent av kapitalen i deres store portifolio inn i utslippsreduserende prosjekter. For å si det forsiktig: Vi er langt, langt unna det i dag.

Roser Kyoto-mekanisme

Dette til tross: James Cameron – som ikke må forveksles med filmskaperen med samme navn – mener noen utviklingstrekk gir grunn til optimisme.

– Selv om summene er altfor lave, har Kyoto-protokollens grønne utviklingsmekanisme (CDM) faktisk ført til finansiering av viktige klimaprosjekter i fattige land.

– Om man forplikter aktører til klimakutt, og deretter gir dem en viss fleksibilitet på hvordan de skal gjennomføres, vil kapitalen begynne å flytte på seg. Det er nettopp det CDM har gjort, og det må man applaudere.

Urettferdig kritikk

CDM er en bestemmelse i Kyoto-protokollen hvis hensikt er å sørge for at klimakuttene gjøres der de er billigst. Stater som har konkrete forpliktelser til utslippsreduksjoner – alle disse er relativt høyt utviklede land – kan gjennom CDM betale for klimatiltak i utviklingsland, og så få det godskrevet som sin egen reduksjon.

Cameron mener denne mekanismen, som har blitt kritisert for manglende effektivitet og for å være direkte kontraproduktiv, har blitt møtt med altfor stor skepsis.

– Til og med innenfor miljøbevegelsen har CDM blitt kritisert. Når den er en av få tiltak som har lyktes med å flytte kapital til gode klimaprosjekter, er det urimelig.

Store summer

Camerons selskap startet opp for syv år siden, men han mener at det allerede har bevist at klimainvesteringer er fornuftig – også økonomisk.

– Vi har kanalisert til sammen over én milliard dollar til utslippsreduserende tiltak i Kina alene. De har kuttet tusenvis av tonn CO2 fra silke-, sement-, jern- og stålindustri – og investeringene betaler seg.

Vis fram vellykkede prosjekter!

En høyere og mer omfattende prising av CO2-utslipp er den viktigste faktoren om mer penger skal kanaliseres til klimatiltak i fremtiden, mener Cameron.

– En effektiv og storstilt kapitalforflytning vil kreve en karbonpris som gjelder for hele økonomien.

Han trakk også frem betydningen at skattelettelser til forskning og innovasjon på klimatiltak – før han avsluttet med å skryte av Bellonas kommunikasjonsstrategi:

– Skal vi få folk til å gjøre langsiktige investeringer i gode miljøprosjekter, må vi ha en positiv historie å fortelle. Der gjør Bellona mye riktig – dere viser frem suksessene som finnes.