CCS må på plass

ingressimage_05-06_Paal_Frisvold_NB-7.jpg Photo: Foto: Bellona

2010 var det første året at utviklingsland slapp ut mer CO2 til atmosfæren enn industriland.

Hvordan rense og fange CO2 i u-land?

Effekten på klimaet vil forverre seg med tanke på de store energimengdene som er nødvendig for å løfte disse landene ut av fattigdom. Derfor er det viktig å klargjøre hvilke hindringer som står i veien for CCS i fattige land, for så å fjerne dem.

Se Bellonas engelske nettside for mer informasjon.

Veikart til en renere framtid

Bellona har i regi av Best-teamet utarbeidet et “Veikart for Polen”, hvor CCS er et middel for landet til å møte de store kostnadene klimakvotesystemet vil gi Polen. I Polen kommer 90 prosent av energien fra kullkraftverk. Rapporten fikk navnet “Insuring energy independence.”