Nyheter

CCS må på plass

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 13. september, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Bellonas Paal Frisvold deltok på seminaret “Addressing barriers to CCS in developing countries” i Washington DC i forrige uke. Dette var det andre store, internasjonale møtet, som tok for seg mulighetene for å implementere CCS i U-land på under en uke. Bellonas var representert på begge.

2010 var det første året at utviklingsland slapp ut mer CO2 til atmosfæren enn industriland.

Hvordan rense og fange CO2 i u-land?

Effekten på klimaet vil forverre seg med tanke på de store energimengdene som er nødvendig for å løfte disse landene ut av fattigdom. Derfor er det viktig å klargjøre hvilke hindringer som står i veien for CCS i fattige land, for så å fjerne dem.

Se Bellonas engelske nettside for mer informasjon.

Veikart til en renere framtid

Bellona har i regi av Best-teamet utarbeidet et «Veikart for Polen», hvor CCS er et middel for landet til å møte de store kostnadene klimakvotesystemet vil gi Polen. I Polen kommer 90 prosent av energien fra kullkraftverk. Rapporten fikk navnet «Insuring energy independence.”