Nyheter

Hvordan få til CCS i U-land?

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 12. september, 2011

Bellona deltok, i likhet med rundt ett hundre tekniske eksperter og jurister, på en workshop hvor tema var hvordan Clean Development Mechanism (CDM) kan bli brukt som insitament for å utvikle CO2- fangst og lagring i utviklingsland.

FN vil nå utarbeide forslag på bakrunn av diskusjonene.

Les mer på Bellonas engelske nettsider.