Nyheter

Alt du trenger å vite om CO2-håndtering

The coal fired power plant Belchatow in Poland is aiming to be one of Europes demonstrations plants for CCS technology.
Photo: Marek Zaborowski

Publiseringsdato: 24. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

I dag lanseres Bellonas nettportal om karbonfangst og lagring i ny og mer brukervennlig drakt. – Bruk oss, oppfordrer Gøril Tjetland.

Hva er karbonfangst og lagring? Hvilken teknologi finnes? Hva ligger på tegnebrettet? Hva må til for å implementere teknologien? Hvorfor er den så viktig? Det er noen av spørsmålene den omfattende nettportalen om CO2-håndtering, eller såkalt karbonfangst og lagring, gir svar på.

– Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet lenger. Teknologien er der og effekten er enorm. Karbonfangst og lagring er avgjørende for en klimaløsning. Ingen annen tilgjengelig teknologi vil ha større effekt på klimaproblemet, understreker Gøril Tjetland, rådgiver for CO2-håndtering i Bellona.

En ressursbank

Målet med den Bellonadrevne nettportalen er å være en ressurs for både politikere og forskere, studenter og folk flest, samt bidra til at karbonfangst og lagring rulles ut i stor skala globalt.

Gode multimedieverktøy og interaktive elementer er med på å gjøre ressursbanken tilgjengelig for alle grupper – enten temaet er nytt og ukjent eller brukeren er involvert i forskning og utvikling av teknologien.

– Blant annet presenterer vi et interaktivt kart, som gir en oversikt over alle karbonfangst- og lagringsprosjekter som er implementert eller er under planlegging, forteller Tjetland.

Generelt er ressursene godt organisert og lette å finne, og innholdet vil bli hyppig oppdatert.

– Nettportalen skal bli et mer dynamisk verktøy, der viktige nyheter er mer umiddelbart tilgjengelige, sier Tjetland.

Bellona leder an

Bellona har frontet karbonfangst og lagring som klimaløsning siden 1996, og sitter sentralt plassert i flere internasjonale fora som driver teknologiutviklingen og implementeringen fremover.

De siste ni årene har Bellona blant annet jobbet aktivt med å promotere karbonfangst og lagring i EU, gjennom deltakelse og lederskap i Zero Emission Platform – et rådgivende organ for Europakommisjonen.

– Vi har blant annet gitt innspill til Kommisjonens direktiv for geologisk lagring av CO2 og hviteboken om bærekraftig elproduksjon fra fossilt brensel, forteller Tjetland.

Bellona har også bidratt til at Ministerrådet og Europaparlamentet vedtok øremerking av utslippskvoter, som skal finansiere opp til 12 demonstrasjonsanlegg i EU.

Et verktøy for BEST

– I 2009 opprettet vi Bellona Environmental CCS Team, BEST, som skal bidra til økt kunnskap om karbonfangst og lagring blant beslutningstagere i politikk og industri internasjonalt, samt være en pådriver for utviklingen og implementeringen av teknologien. Nettportalen er et viktig verktøy for å synliggjøre teamets arbeid, sier Tjetland.