Nyheter

BioCCS-anlegg i støpeskjeen på Malta

Googlemap

Publiseringsdato: 30. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Det norske energiselskapet Sargas ønsker å bygge et nytt kraftverk med CCS-teknologi på Malta. Verket skal kofyres med biomasse fra avfall fra olivenproduksjon. Malta kan dermed bli det første landet i verden som åpner for karbon-negativ kraftproduksjon. Kombinasjonen av biobrensel og CCS-teknologi er en magisk kombinasjon, sier styreleder i Bellona Europa, Paal Frisvold.

På et frokostmøte på Middelhavsøya Malta sist fredag presenterte Sargas planer om et nytt grønt kraftverk ved siden av et allerede eksisterende verk i Delimara.

Smart mellomløsning

Paal Frisvold var invitert med på frokostmøtet for å snakke om fordelene med kraftverk basert på biobrensel i kombinasjon med CCS.

– Jeg er veldig ivrig etter å se CCS i praksis. Med dette kan Malta bli det første landet som legger forholdene til rette for karbonnegativ kraftproduksjon, sier Frisvold til avisa The Malta Independent.

Karbonnegativ kraftproduksjon innebærer forbrenning av biomasse – og et CCS-anlegg. Biomassen kan være alger, restavfall fra skogsdrift eller som planlagt på Malta, avfall fra olivenhøsten. CCS, altså karbonrensing, er en viktig teknologi som hører til, men det geniale er at biomassen «puster inn» CO2 idet den vokser; dermed ender det totale CO2-regnskapet i en slik kombinasjon av teknologier opp med mindre CO2 i omløp enn før prosessen tok til.

Klimaet trenger dette

Over 80 prosent av global eneriproduksjon er nå basert på fossil brensel og to tredeler av verdens befolkning trenger å bedre sin livstandard, så etterspørselen etter energi vil øke. Samtidig må CO2– utslippene reduseres med 50-80 prosent innen 2050 for å nå togradersmålet. Dette er bakgrunnen for at Bellona tar til orde for kombinasjonen av biobrensel og CCS, sier Paal Frisvold:

bodytextimage_05-06_Paal_Frisvold_NB-7.jpg Photo: Foto: Bellona

– Overgangen fra fossile energikilder til fornybare vil komme til å ta tid. I mellomtiden må vi satse på løsninger som reduserer utslipp og i beste fall fjerner CO2 fra karbonkretsløpet. Kraftverket på Malta, vil slik Sargas foreslår, være det første i sitt slag som faktisk utgjør et minustegn i CO2-regnskapet.

Les mer om den magiske kombinasjosjonen mellom biobrensel og CCS her.

Sargas finansierer

Sargas forslag innebærer en fullfinansiering av det nye grønne kraftverket. Prosjektet vil ikke kreve investeringer fra den maltesiske regjeringen. Sargas CEO Henrik Fleischer sier til The Malta Indipendent at selskapet nå venter på godkjenning fra maltesiske myndigheter:

– Vi har gjort en forstudie som viser at verket vil kunne produsere strøm til rundt halve kostnaden av den det maltesiske kraftselskapet Enemalta nå gjør, og venter nå tålmodig på respons fra regjeringen for å kunne gå videre med en mulighetstudie sammen med Enemalta.

Kan bli bestemann i klassen

Kraftverket vil være særdeles klimavennlig, idet det vil fange 95 prosent av CO2-utslippene, inkludert utslipp fra forbrenning av biomasse (olivenavfall) og transportere det til Danmark hvor det vil bli lagret i tømte oljebrønner.

– Malta produserer i dag elektrisitet ved å brenne oljediesel, noe som ikke bare slipper ut CO2 men også en rekke andre giftige gasser som NOx, SOx og partikler. Med Sargas’ teknologi kan Maltal gå fra å være en av EUs dårligste i klassen til bestemann. Ren energi og luft vil gjøre Malta også mer attraktiv som turistdestinasjon, avslutter Frisvold.