Nyheter

Metoder for å fremme CCS

Publiseringsdato: 16. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Bellona inviterte til møte 15. november i Skyggegruppen for Bellonas internasjonale CCS- og biomasse-arbeid. Møtet tok for seg ulike incentiver til CCS-prosjekt, samt utviklingen av bio-CCS.

Målsetningen med skyggegruppemøtene er på den ene side å gi norske aktører innblikk i de prosessene som foregår på europeisk nivå. Bellona deltar i ulike EU-fora som arbeider med spørsmålene, og har dermed god kjennskap til utviklingen.

Samtidig er det viktig å hente inn relevante innspill fra norske aktører til dette arbeidet.

Presentasjonene fra gruppemøte kan lastes ned fra denne siden, og inkluderer:

  • Insentiver for CCS etter demonstrasjonsfasen (Eivind Hoff, Bellona Europa)
  • CCS i CDM – hva skjer i de internasjonale klimaforhandlingene? (Svend Søyland, Bellona)
  • CLIMIT – Nasjonalt program for finansiering av FoU (Aage Stangeland, Norges Forskningsråd)
  • Forslag til insentiver i form av regelverk og finansielle insentiver for EOR – konklusjoner fra ECCO-prosjektet (Laetitia Birkeland, Bellona)
  • Etablering av teknologifond for CCS i industrien (Sindre Stub, Bellona)
  • Recent Bio-CCS developments on the European and international arena (Jonas Helseth, Bellona Europa)
  • Bio-CCS: Early opportunities and incentives (Michiel Carbo, ECN)

Bellonas arbeid for implementering av CCS i all produksjon av fossil energi fortsetter i overgangsfasen mot det endelige målet; et samfunn basert på fornybare energikilder.

Presentasjonene kan også lastes ned i kolonnen nederst til høyre på denne siden.