Nyheter

Romania kan bli Europas mest klimavennlige land

Publiseringsdato: 21. juni, 2012

Skrevet av: Eivind Hoff

Romania har et unikt potensial for å bli karbonnegativt – at de ikke bare reduserer sine klimagassutslipp drastisk, men faktisk tar CO2 tilbake fra atmosfæren og lagrer den. Det kan også bli et svært kostnadsbesparende tiltak for landet, viser en fersk analyse fra Bellona.

Rapporten «Our future is carbon negative – A CCS roadmap for Romania» vurderer den rumenske kraftsektorens potensial for å redusere klimautslippene fram mot 2050.

Regnestykkene viser at CO2-håndtering ikke bare er god miljøpolitikk: Det kan også bli et svært fornuftig tiltak økonomisk sett.

– Rumenske forbrukere kan spare en milliard euro i året allerede i 2030 ved å innføre CO2-håndtering, og klimautslippene kan reduseres med mer enn 100 prosent, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Analysene tar utgangspunkt i at det i fremtiden vil koste mer å slippe ut CO2, som en følge av reguleringer fra EU-hold. Rapporten legger imidlertid til grunn en forsiktig pris på CO2-utslipp: Den ligger i den lavere enden av Europakommisjonens anslag frem mot 2050.

Store ressurser råtner bort

I tillegg har Romania svært mye biomasse – for eksempel skog og biprodukter fra jord- og skogbruk – som i dag bare råtner bort. Det er dette som gjør at klimautslippene fra kraftsektoren kan reduseres med mer enn 100 prosent:

Når dette materialet råtner, blir klimagasser frigjort til atmosfæren. Dersom det i stedet blir brukt som brensel i et kraftverk med CO2-håndtering, kan klimagassene bli fanget inn og lagret permanent i geologiske formasjoner. I Bellonas forsiktige anslag brukes maksimalt 40 prosent av dagens tilgjengelige bærekraftige biomasse for å brennes i kraftverk med CO2-fangst og -lagring.

Romanias første prosjekt for CO2-håndtering på et kullkraftverk, Getica, er allerede på vei.

– Dette viser hvor strategisk viktig Getica-prosjektet er for Romanias fremtid, og vi er veldig glade for at norske myndigheter vil støtte det. Nå må vi jobbe med rumenske myndigheter for å få på plass et rammeverk som gjør CO2-håndtering liv laga også utover dette ene prosjektet, sier Hauge.

Gode lagringsforhold

Rapporten tar utgangspunkt i rumenske myndigheters egne for planer for utvikling i kraftsektoren. Deretter beregnes konsekvensene for klimagassutslipp og strømpriser ved å innføre CO2-håndtering på kraftverkene.

Romania har svært gode forhold for å lagre CO2 permanent dypt under jorden: Landet har produsert olje siden 1850-tallet. Derfor vet man nok om geologien til å være trygg på at det finnes store, sikre lagringsmuligheter for CO2.

Publiseringen av rapporten skjer på den store energikonferansen FOREN2012 i Romania 21. juni.

Kontaktpersoner for pressen:

Eivind Hoff, daglig leder for Bellona Europa: +32 (0)2 648 31 22 / +32 (0)473 48 05 56, eivind@bellona.org
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver: 48103464, andreas@bellona.no
Magnus Borgen, kommunikasjonssjef i Bellona:  +47 977 28 476, magnus@bellona.no