Nyheter

Romania kan bli Europas mest klimavennlige land

Publiseringsdato: 21. juni, 2012

Skrevet av: Eivind Hoff

Rapporten «Our future is carbon negative – A CCS roadmap for Romania» vurderer den rumenske kraftsektorens potensial for å redusere klimautslippene fram mot 2050.

Regnestykkene viser at CO2-håndtering ikke bare er god miljøpolitikk: Det kan også bli et svært fornuftig tiltak økonomisk sett.

– Rumenske forbrukere kan spare en milliard euro i året allerede i 2030 ved å innføre CO2-håndtering, og klimautslippene kan reduseres med mer enn 100 prosent, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Analysene tar utgangspunkt i at det i fremtiden vil koste mer å slippe ut CO2, som en følge av reguleringer fra EU-hold. Rapporten legger imidlertid til grunn en forsiktig pris på CO2-utslipp: Den ligger i den lavere enden av Europakommisjonens anslag frem mot 2050.

Store ressurser råtner bort

I tillegg har Romania svært mye biomasse – for eksempel skog og biprodukter fra jord- og skogbruk – som i dag bare råtner bort. Det er dette som gjør at klimautslippene fra kraftsektoren kan reduseres med mer enn 100 prosent:

Når dette materialet råtner, blir klimagasser frigjort til atmosfæren. Dersom det i stedet blir brukt som brensel i et kraftverk med CO2-håndtering, kan klimagassene bli fanget inn og lagret permanent i geologiske formasjoner. I Bellonas forsiktige anslag brukes maksimalt 40 prosent av dagens tilgjengelige bærekraftige biomasse for å brennes i kraftverk med CO2-fangst og -lagring.

Romanias første prosjekt for CO2-håndtering på et kullkraftverk, Getica, er allerede på vei.

– Dette viser hvor strategisk viktig Getica-prosjektet er for Romanias fremtid, og vi er veldig glade for at norske myndigheter vil støtte det. Nå må vi jobbe med rumenske myndigheter for å få på plass et rammeverk som gjør CO2-håndtering liv laga også utover dette ene prosjektet, sier Hauge.

Gode lagringsforhold

Rapporten tar utgangspunkt i rumenske myndigheters egne for planer for utvikling i kraftsektoren. Deretter beregnes konsekvensene for klimagassutslipp og strømpriser ved å innføre CO2-håndtering på kraftverkene.

Romania har svært gode forhold for å lagre CO2 permanent dypt under jorden: Landet har produsert olje siden 1850-tallet. Derfor vet man nok om geologien til å være trygg på at det finnes store, sikre lagringsmuligheter for CO2.

Publiseringen av rapporten skjer på den store energikonferansen FOREN2012 i Romania 21. juni.

Kontaktpersoner for pressen:

Eivind Hoff, daglig leder for Bellona Europa: +32 (0)2 648 31 22 / +32 (0)473 48 05 56, eivind@bellona.org
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver: 48103464, andreas@bellona.no
Magnus Borgen, kommunikasjonssjef i Bellona:  +47 977 28 476, magnus@bellona.no