Nyheter

Bellona jubler over verdensledende karbonfangst i Telemark

<small><i>Norcems sementfabrikk i Brevik.</i></small>
Norcems sementfabrikk i Brevik
Foto: Heidelbergcement.com

Publiseringsdato: 26. februar, 2013

Skrevet av: Bellona

Det er nå offisielt at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sier ja til at den norske staten kan støtte CO2-fangstprosjektet ved Norcem i Brevik. Bellona-leder Frederic Hauge jubler over nyheten, som betyr nesten 70 millioner kroner til forskningsanlegget ved sementfabrikken.

– Norcem i Brevik er det første sementverket i Europa, kanskje i hele verden som har muligheten til å gå karbonnegativt i fremtiden. Dette betyr at de vil kunne fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn de slipper ut fra sementproduksjonen. Dersom vi skal løse klimautfordringene er denne type teknologi livsviktig, sier Bellona-lederen.

Miljøstiftelsen Bellona ga i 2008 ut den høyt internasjonalt anerkjente vitenskapelige rapporten «How to Combat Global Warming».

Rapporten viste hvordan bærekraftig produsert biomasse kombinert med CO2-håndtering er et av de virkelig store fremtidshåpene i den globale klimakampen.

Sommeren 2012 var Bellona Europa i Brussel en aktiv premissleverandør da EUs teknologiplattformer for henholdsvis CO2-håndtering (ZEP) og biodrivstoff (EBTP) kom med felles rapport som viser mulige måter en slik kombinasjon kan gjøres på. Rapporten, som Bellona ledet arbeidet med, viser til CCS i sementsektoren, i kombinasjon med en overgang fra kull til biobaserte brensler, som en av disse.

-Tenk at Norge kan bli første land i verden med karbonnegativ sement!

– Norcem i Brevik ligger helt i forkant hva gjelder biomasse og alternative drivstoff, så det er svært gledelig at de nå også blir verdensledende på karbonfangst. Tenk at Norge med dette kan bli første land i verden som kan utvikle karbonnegativ sement! Det er virkelig noe vi kunne være stolte av, og potensielt et kjempebidrag i den globale klimakampen. Dette har potensial til å vekke betydelig internasjonal oppmerksomhet, og vi i Bellona skal gjøre vårt for å skape blest om Brevik-prosjektet til vårt brede miljønettverk i en rekke europeiske land, sier Hauge, som forøvrig er viseformann i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering i Brussel.

– Karbonfangst- og lagring er eneste teknologi som kan redusere utslipp fra sementindustrien med alt fra 40-95 %. Det at man får på plass dette i Brevik er noe å feire for alle i Telemark, men det er også en seier for norsk teknologiutvikling og for hele den norske fastlandsindustrien, sier Hauge.

Hauge er opptatt av at det ikke hjelper klimaet å jage norsk industri ut av landet, eller europeisk industri ut av Europa, til verdensdeler uten CO2-prising eller annen klimapolitikk.

– Sementindustrien er blant de få fastlandsindustriene vi har igjen her til lands. Ingen andre miljøer driver mer aktivt innen karbonfangst- og lagring enn Norcem i Brevik, avslutter Hauge.

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 977 28 476/ magnus@bellona.no