Nyheter

IPCC-rapport peker på CO2-fangst og -lagring

Frederic_Hauge_hoy_opplosning.jpg (Ingress image)
Frederic Hauge

Publiseringsdato: 21. august, 2013

Skrevet av: 2855

I september legges den femte rapporten fra FNs Klimapanel fram, men flere lekkasjer har allerede nådd ut i offentligheten.

Basert på rapporten fra FNs klimapanel skriver Aftenposten i dag at «En svært stor del av klimaendringene vi setter i gang vil være irreversible i menneskelig tidsregning – så sant vi ikke skulle klare å finne en metode for å fjerne CO2 fra atmosfæren.»

Etter Bellonas syn er det en klar støtte til et virkemiddel som vi har pekt på lenge: Såkalte karbonnegative løsninger. Bioenergi kombinert med karbonfangst og -lagring (CCS) gjør at klimagassutslippet kan gå i minus, forklarer Frederic Hauge:

– Treverk, tang og tare og annen biomasse trekker til seg CO2 mens den vokser. Hvis biomassen brukes i et kraftverk der CO2-utslippene fanges og lagres trygt, vil man produsere karbonnegativ energi, sier Hauge.

Jo mer energi som produseres og jo mer CO2 som fanges og lagres, jo større vil klimakuttene bli.

– Dette viser verdens voldsomme behov for bærekraftig biomasse. Det er nettopp en av grunnene til at vi i Bellona har gått sammen med Lerøy om selskapet Ocean Forest, sier Hauge.

På Bellonas jubileumskonferanse i 2011 ble det lagt fram en rapport som fortalte at det er fullt mulig å fjerne så mye som 3 gigatonn fra atmosfæren med karbonnegative teknologier.

– EU har i dag kommet mye lengre enn Norge når det gjelder karbonnegative strategier. Her har Norge mye å lære.