Nyheter

Ja til CO2-fangst på Østlandet

Bellona-rådgiver Sirin Engen
Bellona-rådgiver Sirin Engen
Bellona
Maya Boutroue Vedeld

Publiseringsdato: 6. mai, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

Yara og Norcem i Brevik, og Klemetsrud i Oslo trekkes fram som aktuelle steder for CO2-fangst i Norge. - Dette er de tre prosjektene som også Bellona har pekt på som de beste i Norge, sier fagrådgiver Sirin Engen.

Statsforetaket Gassnova har gitt regjeringen sine innspill til hvor i Norge man kan teste ut fullskala co2-fangs og -lagring. Bellona støtter hovedtrekkene i Gassnovas anbefaling:

  • CO2-fangst bør foregår i industrien
  • Yara (Brevik), Norcem (Brevik) og Klemetsrud (Oslo) pekes ut som særlig aktuelle prosjekter
  • Fokus på lagring i Norges del av Nordsjøen (ikke britisk, slik man før har snakket om)

– Yara, norcem og Klemetsrud er de tre prosjektene som også Bellona har pekt på som de beste i Norge. Dette er industribedrifter med store klimaambisjoner og høy teknologisk kompetanse. CO2-fangst er den eneste måten for tradisjonell industri å møte framtidas utslippskrav på, sier Bellonas fagrådgiver Sirin Engen.

Olje- og energiminister Tord Lien har tidligere vært skeptisk til CO2-fangst i Norge, og har gått langt i å si at den neste månelandingen skal flyttes ut av landet. I dag kommer det langt mer positive signaler fra Lien.

– Gassnovas idéstudie viser at det kan være mulig å realisere ambisjonen vår om et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i Norge, skriver Lien i en pressemelding.

Bellona tolker dette som at Lien nå ser potensialet for Norges del.

– Lien har gått tilbake til å snakke om fullskala co2-fangst i Norge, i stedet for å bare ville sponse et anlegg i utlandet. Det betyr at Norge får full kontroll over prosjektet, og kutter egne co2-utslipp betydelig. Dette kan bli en ny, stor industri – ikke en utgiftspost – for Norge, sier Sirin Engen.