Nyheter

Jubler for CO2-fangst i Oslo

Bellona-leder Frederic Hauge, byråd for miljø- og samferdsel Guri Melby (V) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) håper at Klemetsrud-anlegget kan bli et unikt prosjekt for CO2-fangst. – Det vil i så fall bli verdens første karbonnegative anlegg, sier Frederic Hauge.
Bellona-leder Frederic Hauge, byråd for miljø- og samferdsel Guri Melby (V) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) håper at Klemetsrud-anlegget kan bli et unikt prosjekt for CO2-fangst. – Det vil i så fall bli verdens første karbonnegative anlegg, sier Frederic Hauge.

Publiseringsdato: 3. juni, 2015

- Klemetsrud vil bli et fyrtårnprosjekt i Europa og tiltrekke seg oppmerksomhet fra hele verden hvis våre folkevalgte satser på dette nå, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona jubler etter at byrådsleder Stian Berger Røsland i kveld annonserte at byrådet vil støtte CO2-fangst på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Dette prosjektet kan bli helt banebrytende. Det vil være verdens første co2-fangstprosjekt innen industrien, det første på et avfallsanlegg og det første karbonnegative co2-fangstprosjektet i verden, sier Hauge.

– I kveld spretter vi sjampanjen, legger han til.

 

Trekker CO2 ut av kretsløpet

Klemetsrudanlegget er Norges største avfallsforbrenningsanlegg, og det største punktutslippet for CO2 i Oslo (ca 300.000 tonn CO2).

60 prosent av utslippene på Klemetsrud stammer fra biologisk materiale. Når man trekker disse naturlige CO2-utslippene ut fra kretsløpet, går utslippsregnskapet i minus – såkalt karbonnegativitet.

– Bellona er fantastisk stolte over å jobbe sammen med EGE og Oslo kommune om dette. Prosjektet vil ha stor betydning for Oslo, men kan ha enda større betydning internasjonalt dersom det blir videreført andre steder. Det som skjer på Klemetsrud kan bli etablert som en standard for resten av avfallsbransjen, sier Hauge.

 

Nøkkelteknologi

Han peker på at debatten rundt CO2-fangst har fått et stort oppsving etter at FNs klimapanel pekte på dette som en nøkkelteknologi for at verden skal nå klimamålene. Foruten Klemetsrud er det også spennende prosjekter på gang hos Norcem og Yara i Brevik ved Porsgrunn. I Europa er både Nederland og Skottland i gang med fullskala fangst-prosjekter.

I kveld skal karbonfangstprosjektet opp i byrådets miljø- og samferdselskomité. Prosjektet er en del av Oslos Klima- og energistrategi som behandles i byrådet før sommeren.

Utredningen som nå skal settes i gang vil avdekke om Klemetsrudanlegget kan bli en nasjonal industripilot for karbonfangst.

 

Etaten er positiv

Direktør i Energigjenvinningsetaten, Pål Mikkelsen, håper at planene om karbonfangst på Klemetsrud blir realisert.

– Dette er noe av det mest spennende jeg har gjort i min karriere, sier Mikkelsen.

– Klemetsrudanlegget bør bli en nasjonal industripilot for karbonfangst. Anlegget har kontinuerlig drift hele året med et langsiktig driftsperspektiv, og er derfor en meget god base for teknologiutvikling innenfor karbonfangst, påpeker han.

Oslo kommune setter nå av 30 millioner til første fase av co2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Oppstart vil bli så raskt som overhodet mulig.

– Noen ganger må man gå foran. Dette kan bli en viktig driver for det grønne skiftet, sier Røsland.

Oslo skal være internasjonalt ledende miljøby. Dette er et fyrtårnprosjekt. Byrådet ønsker dette, men vi er avhengige av samarbeid med miljøorganisasjoner, som Bellona, sier Røsland.