Nyheter

CO2-fangst i Oslo får internasjonal oppmerksomhet

Sirin Engen og Marika Andersen er to av Bellonas eksperter på CO2-fangst og -lagring. De er stolte over utviklingen på Klemetsrud.
Sirin Engen og Marika Andersen er to av Bellonas eksperter på CO2-fangst og -lagring. De er stolte over utviklingen på Klemetsrud.
Sirin Engen

Publiseringsdato: 13. mai, 2016

Skrevet av: Sirin Engen

Det internasjonale energibyråets gjestet Oslo og CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud denne uken. - Dette besøket viser hvor stor betydning et vellykket CO2-fangstprosjekt i Oslo har for den globale klimakampen, sier Bellona Europas Marika Andersen.

Bellona var denne uken vertskap for det første arbeidsmøtet til Det Internasjonale Energibyråets (IEA) ekspertgruppe på karbonnegative løsninger. Planter tar opp CO2. Dersom man fanger CO2 fra forbrenning av biomasse, trekker man CO2 ut av kretsløpet (Bio-CCS).

Bellona har det siste halvannet året arbeidet tett med Energigjenvinningsetaten i Oslo og Klemetsrudanlegget AS for å gjøre CO2-fangst en realitet i hovedstaden. Dette er det første anlegget i sitt slag i verden og IEAs eksperter la sitt første arbeidsmøte til Oslo på grunn av suksessen dette prosjektet har vært så langt.

 

Først i verden

Klemetsrud energigjenvinningsanlegg startet i januar i år testingen av Aker Solutions CO2-fangstteknologi. Aker Solutions Oscar Graff bekreftet denne uken til Voice of America at testingen har vært veldig vellykket; de har fanget rundt 90 prosent av utslippene og har ikke opplevd noen problemer så langt.

– Det er utrolig viktig at vi lykkes med prosjekter som Klemetsrud. Karbonnegativitet er avgjørende for at vi skal nå verdens klimamål og avfallsbransjen vil være en viktig aktør i dette arbeidet, sier Marika Andersen fra Bellona Europa, som sitter i IEAs ekspertgruppe.

Johnny Stuen Teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten, Johnny Stuen, sier at testene har vært vellykkede og at man kan fange opptil 90 prosent av co2-utslippene på Klemetsrud. Credit: Sirin Engen

Klemetsrud brenner restavfall fra Oslo og omegn, i tillegg til noe avfall fra Storbritannia. 50-60 prosent av avfallet er biologisk materiale (f.eks. hageavfall).

– Siden biologisk materiale allerede «mellomlagrer» CO2 gjennom fotosyntesen, oppnår vi karbonnegativitet når vi permanent fanger og lagrer denne CO2-en. Den tas helt ut av kretsløpet, forklarer Andersen.

 

Anbefaler el-lastebiler

Neste steg i prosessen er å finne alternativer for å transportere CO2-en fra Oslo til lagringsområder i Nordsjøen. Bellona anbefaler at transporten fra Klemetsrudanlegget til Oslo havn blir gjort med el-lastebiler.

– Dette er teknologi som eksisterer, men vi behøver mer av. Det er en kjempebonus hvis Klemetsrud kan være med på å legge til rette for transportutslippsreduksjoner i tillegg til å være en spydspiss på karbonnegativitet, sier Andersen.

 

Du kan lese mer om forsøkene på Klemetsrud i Dagsavisen 12.05.16.

 

Marika Andersen kan kontaktes på tlf (+32) 475 80 74 83.