Nyheter

Jubler for tre CO2-fangstprosjekter i Norge

Bellona-leder Frederic Hauge er glad for at regjeringen bevilger penger til tre gode CO2-fangstprosjekter i Norge.

Publiseringsdato: 30. september, 2016

Skrevet av: Bellona

Regjeringen vil gå videre med tre CO2-fangstprosjekter, ett i Oslo og to i Brevik i Porsgrunn. Pengene kommer i statsbudsjettet for 2017. Bellona jubler.

De siste årene har Yara og Norcem i Porsgrunn og Klemetsrudanlegget  i Oslo testet CO2-fangst med stort hell. Bellona-leder Frederic Hauge er svært glad for at regjeringen nå går videre med alle disse tre prosjektene.

– Da kan man dele på infrastrukturen og få ned kostnadene per tonn CO₂ som renses og lagres, sier Hauge.

Klemetsrud-Test_CCS-Aapning Åpning av testanlegget for CO2-fangst på Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo. Testingen har vært svært vellykket. Credit: (c) Bellona

Planen er at CO₂-gassen som fanges fraktes ut til Smeaheia øst for Troll-feltet i Nordsjøen. Bellona mener dette kan være starten på et industrieventyr hvor Norge kan ta imot og lagre CO₂ fra land som Tyskland, Danmark og Storbritannia.

– Vi mener at CO₂-lagring kan skape 10-15.000 arbeidsplasser i Norge fra 2030, sier Hauge.

Statoil har lagret CO₂ på Sleipner-feltet i Nordsjøen i 20 år. Her brukes CO₂-en til å få ut enda mer petroleum av reservoarene. Bellona mener at Norge bør investere rundt fire milliarder årlig fra 2019 for å undersøke og forberede reservoarer på norsk sokkel for CO₂-lagring.

– Skal EU nå klimamålene sine må man ha CO₂-fangst og -lagring i storstilt skala, sier Hauge.

I henhold til Norges klimamål skulle et fullskala anlegg stå ferdig i 2020. Nå sikter olje- og energiminister Tord Lien i stedet mot 2022.

– Vi stiller spørsmål om hvorfor man skal bruke så lang tid på forhåndsstudien, den såkalte Feed-studien. Jeg mener tidsplanen er for dårlig, men totalt sett er dette en gledelig dag, sier Frederic Hauge.