Ukrainske myndigheter besøker Norge – og Bellona

Bellona_Norsk_Ukr_flag-1 Credit: Bellona

– Bellona samarbeider med ukrainske myndigheter om å utvikle energi- og klimaløsninger, og CO2-fangst og –lagring står sentralt. Det at så mange høytstående personer i Ukraina har satt av tid til å studere CCS i Norge, sammen med presidentens besøk i dag, er et tydelig tegn på at de vil lære av oss, sier Bellonas daglige leder og atomfysiker Nils Bøhmer, som også skal i den høytidelige middagen på Akershus slott med president Porosjenko i kveld.

Under CCS-arrangementet 25. – 29.oktober skal den ukrainske delegasjonen både besøke renseanlegget på Klemetsrud i Oslo og teknologisenteret på Mongstad.

– Vi ser at det er stor interesse blant de ukrainske aktørene for hvordan Norge har løst eierforhold til naturressurser, klimakutt i tradisjonell industri og CO2-fangst og –lagring, sier Sirin Engen, Bellonas CCS-ekspert. – Jeg synes det er innmari flott å få vise frem prosjekter vi i Bellona har arbeidet veldig hardt for, som CO2-fangst på Klemetsrud, og håper at dette besøket kan inspirere til økt fokus på klimakutt i ukrainsk industri også, legger hun til.

Bellona har siden 2012 hatt prosjekter i Ukraina, med fokus på energisikkerhet og klimaløsninger. I Ukraina bidrar Bellona til å øke bevisstheten om klimavennlige teknologier, deriblant karbonfangst og -lagring.

– I tillegg til vår kunnskap om CCS har Bellona lang erfaring med spørsmål rundt forsvarlig lagring av atombrensel og andre sikkerhetsrelaterte aspekter ved atomkraft, også i lys av Tsjernobyl-ulykken for 20 år siden. Dette er det også naturlig at vi snakker om med ukrainske myndigheter, legger Nils Bøhmer til.