Media

Dårlig prosess syntetisk diesel

"Normal" produksjon av syntetisk drivstoff tar karbonidioksid fra industrirøyk, tilfører energi og hydrogen og får ut for eksempel diesel.

Dårlig prosess syntetisk diesel

Dårlig prosess syntetisk diesel