Media

good ccu fuels

En bedre prosess for å lage syntetisk drivstoff henter CO2 ut av lufta i stedet for fra industrirøyk. Det gjør produksjonen mye mer miljøvennlig, men også betydelig dyrere.

God prosess syntetisk diesel

God prosess syntetisk diesel