Media

syntetisk diesel

Syntetisk diesel er klar som vann fordi den blant annet knapt inneholder svovel.

syntetisk diesel

syntetisk diesel