Nyheter

Karbonfangst: – Skru opp tempo

Publiseringsdato: 15. mai, 2018

Regjeringen foreslår å bruke 280 millioner kroner på detaljerte studier for karbonfangst og -lagring.

De går videre med sementprodusenten Norcems prosjekt i Brevik, mens beslutningen om den videre skjebnen til fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud blir satt på vent.

Samtidig droppes planene ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn.

De 280 millionene skal dekke studier for CO2-renseanlegg samt transport og lagring i geologiske formasjoner under Nordsjøen.

– Det er positivt at Norcem og Klemetsrudanlegget er med videre i prosessen. Men dette bør gå fortere enn det regjeringen legger opp til, sier Olav Øye i Bellona.

Olje- og energiminister Terje Søviknes tar altså sikte på at minst ett CO2-renseprosjekt skal ha gjennomført sine detaljerte studier i tide for en investeringsbeslutning i 2020-2021. Dette er to år senere enn regjeringen la opp til i 2016.

vitishko upon release.jpg Vitishko upon his release on December 22, (Photo: EWNC)

– Regjeringen har allerede forsinket prosjektet unødig. Nå ser de for seg en investeringsbeslutning så sent som i 2021. Samtidig stiger konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

– Europeiske industriaktører venter på en norsk beslutning om både CO2-lager og demonstrasjon av fullskala CO2-fangst. Vi har teknologi og erfaring, vi har villige industribedrifter, og vi har penger. Men vi har ikke all verdens tid, sier Øye.