Nyheter

Bellona roser regjeringen for karbonfangst-beslutning

<i><small>Fortum videre i kampen om EUs klimamidler. </i></small>
Fortum videre i kampen om EUs klimamidler.
Fortum Oslo Varme

Publiseringsdato: 10. august, 2018

Skrevet av: Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Regjeringen gir bevilgninger til videre arbeid med karbonfangst ved avfallsforbrenningssanlegget på Klemetsrud i Oslo.

–Dette betyr utrolig mye for klimakampen. Når Klemetsrud nå går videre, er det ikke bare en seier for Fortum Oslo Varme og for hovedstaden. Beslutningen vil skape oppmerksomhet og entusiasme langt utenfor Norges grenser, sier Olav Øye, rådgiver for karbonfangst og -lagring i Bellona.

Bellona har i flere år arbeidet for at Klemetsrudanlegget skal få statlig støtte til karbonfangst.

– Denne beslutningen tyder på at regjeringen tar karbonfangst på alvor, sier Øye.

Olav Øye på besøk hos Klemetsrud (foto: Fortum Oslo Varme) Olav Øye på besøk hos Klemetsrud. Photo: - Credit: Fortum Oslo Varme

Mer enn ett anlegg
Norcems sementfabrikk i Telemark har allerede fått innvilget mider til videre arbeid med karbonfangst.

– Bellona mener det er helt nødvendig at regjeringen går inn for mer enn ett fangstanlegg for CO2. Norge og resten av verden må ned mot nullutslipp av klimagasser i løpet av de neste tiårene.

Det blir umulig å få til dette uten karbonfangst, sier Øye.

–Norge har brukt flere milliarder på forskning og utvikling av karbonfangst. Dette er bra, men tiden har kommet for bygging av fullskala fangstanlegg for industrien. Og de første anleggene vil koste mer enn det en enkelt bedrift kan forventes å finansiere selv. Derfor er statlig støtte nødvendig, sier Olav Øye.

Lignende anlegg i blant annet Gøteborg, Stockholm, Rotterdam og Amsterdam vurderer også karbonfangst for avfallsforbrenning.