Nyheter

Avverget skandale i EU-parlamentet

Publiseringsdato: 25. oktober, 2018

Skrevet av: Bellona

Bellona jubler over at EU-parlamentet i dag avviste et forslag som skulle utelukke karbonfangst og -lagring (CCS) som del av løsningen på klimaproblemet. Det ville i praksis ha gjort det umulig å nå klimamålene.

Etter at Bellona kontaktet en rekke EU-parlamentarikere for å be dem stemme mot, viste det seg å bli en svært jevn avstemning.

Den tippet heldigvis riktig vei for en teknologi som er avgjørende for å nå klimamålene.

– Mye av denne motstanden skyldes frykt for lokal lagring av CO2 i nærheten av bebodde strøk i Europa. Norges offshore reservoarer er derimot svært godt egnet for storskala lagring av CO2, og Bellona vil den neste tiden arbeide for å tydeliggjøre dette for Europas befolkning, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

– Dagens avstemning er en avgjørende seier for alle dem som kjemper for en faktabasert klimapolitikk, sier Hauge.

Norge må følge opp
Europaparlamentet ber også EU-kommisjonen om å øke ambisjonene for utslippskutt, fra 40 prosent til 55 prosent innen 2030 (fra 1990-nivå).

– Dermed står det enda verre til med ambisjonene i regjeringens forslag til statsbudsjett, som alt ligger svært dårlig an til å nå de 40 prosents utslippskutt som vi har forpliktet oss til. Vi er ikke i nærheten av å tilstrekkelig redusere våre egne utslipp, og dette øker viktigheten av en raskere satsing på CCS i Norge, sier Hauge.

– Vi må også få opp farten i å demonstrere for Europa at storskala utbygging av karbonfangst og -lagring er innenfor rekkevidde, slår Hauge fast.

For mer info, ta kontakt med seniorrådgiver for CO2-fangst og –lagring Todd Allyn Flach:

todd@bellona.no / +47 924 88 666.