Nyheter

– Avgjørende for kampen mot global oppvarming

<small><i>Leder for Bellona Europa, Jonas Helseth, var blant deltakerne i panelet som diskuterte CCS som virkemiddel for å få bort CO<sub>2</sub>-utslippene i den internasjonale industrien.</i></small>
Leder for Bellona Europa, Jonas Helseth, var blant deltakerne i panelet som diskuterte CCS som virkemiddel for å få bort CO2-utslippene i den internasjonale industrien.
Anders Karlsson-Drangsholt

Publiseringsdato: 7. desember, 2018

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Karbonfangst og -lagring i fokus den første uken av FNs klimakonferanse.

FNs klimapanel peker blant annet på fangst og lagring av CO2 som avgjørende for å være i stand til å nå klimamålene. Derfor var også karbonfangst på menyen på den store klimakonferansen i Katowice denne uken.

Bellona var blant deltakerne i et panel, som satte fokus på dette som virkemiddel for å fjerne industriens CO2-avtrykk.

Må sette i gang

– Uten å få satt i gang de nødvendige tiltakene får vi ikke stanset utslippene – vi får ikke engang stanset veksten i utslippene, sa leder for Bellona Europa, Jonas Helseth. Han refererte da til den siste rapporten fra Global Carbon Project, som viste at det globale CO2-utslippene vokser med over to prosent i år.

Krug Thelma Krug fra FNs klimapanel Credit: Olav Øye

Manuela Ojan fra Norcem-eier Heidelberg Cement slo fast at de etter en vellykket testperiode er klar for å for å sette i gang med fullskala CCS i Brevik.

– Slike virksomheter i industrien er godt egnet for karbonfangst, siden dagens produksjonsprosesser ikke blir påvirket i stor grad, sa Thelma Krug fra FNs klimapanel.

Andre aktører som CCS Knowledge Center, viste til at slike karbonfangsterfaringer lar seg overføre til andre. – Det er også avgjørende å få ned kostnadene. Man har klart et 67 prosents kostnadskutt ved det andre generasjons karbonfangstanlegget ved Boundary Dam i Saskatchewan i Canada, sa Mike Monea fra senteret.

Påkoblet lagring

Romenak Erfaringene viser at lagringen av CO2 er trygg, sa Katherine Romanak fra University of Texas. Credit: Anders Karlsson-Drangsholt

For at ikke CO2 som er fanget, likevel skal havne i atmosfæren, må den lagres på en sikker måte.

– Vi har fått bevist gjennom overvåking av fem millioner tonn lagret CO2 at dette er trygt, sa Katherine Romanak fra University of Texas.

Den norske kontinentalsokkelen pekes på som velegnet lagringsplass i Europa, men det krever at hele verdikjeden, med fangst, transport og lagring av CO2, må på plass.,

– Vi må binde sammen fangst- og lagringsplassene for CO2. Å få transportsystemene på plass er et offentlig ansvar, sa Bellona Jonas Helseth.