Media

Romenak

Erfaringene viser at lagringen av CO2 er trygg, sa Katherine Romanak fra University of Texas.