Nyheter

– Karbonfangst er et billig  klimatiltak 

<small><i>Bellona-leder, Frederic Hauge</i></small>
Bellona-leder, Frederic Hauge
Pål Laukli

Publiseringsdato: 25. juni, 2020

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Siste kvalitetssikringsrapport viser at de norske karbonfangstprosjektene er modne og usikkerheten er vesentlig redusert. – Grunnlag for investering i begge fangstprosjektene, sier Frederic Hauge.

Siste kvalitetssikringsrapport viser at de norske karbonfangstprosjektene er modne og usikkerheten er vesentlig redusert. – Grunnlag for investering i begge fangstprosjektene, sier Frederic Hauge.

– Denne rapporten er svært gledelig. Nå har regjeringen grunnlag for å støtte karbonfangst hos både Fortum Oslo Varme og Norcem, sier Frederic Hauge i Bellona.

Rapporten fra Atkins og Oslo Economics lagt frem i dag vurderer kostnader og risiko for det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og –lagring. Rapporten konkluderer med at prosjektene både er gjennomførbare og godt nok dokumentert. Rapporten sier også at det er «økt sannsynlighet» for at andre industriaktører vil kunne følge etter og lære av de norske prosjektene.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Karbonfangst og –lagring er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnadene er godt innafor tiltakskostnadene som f.eks Klimakur har lagt til grunn for å kutte utslipp med 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor, sier Frederic Hauge.

– CO2-fangst på Fortum Oslo Varme og Norcem kan til sammen kutte to prosent av norske utslipp. Derfor vil det være uforståelig hvis regjeringen nå går inn for å finansiere kun ett anlegg, sier Hauge.

Transport- og lagringsinfrastrukturen Northern Lights utgjør den største andelen av kostnaden, omtrent 55% av en total investering (CAPEX) på 16,8 milliarder kroner for FOV, Norcem og Northern Lights tilsammen. Fangstprosjektene til Fortum og Norcem utgjør henholdsvis 4,3 og 3,2 milliarder kroner.

Mer fangst gir lavere enhetskostnader

– Kostnaden for disse prosjektene til sammen tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er helt klart mulig å gjennomføre som planlagt, og viser at vi kan gå foran med et klimatiltak til gode for hele Europa.

På bakgrunn av tallene i rapporten estimerer Bellona kostnad per tonn på 2744 kroner hvis man bygger ett anlegg og lagringsinfrastruktur. Med to fangstanlegg blir det 1866 kroner. Enhetskostnaden per tonn CO2 blir altså rundt 30 prosent lavere dersom man bygger fangstanlegg for både Fortum Oslo Varme og Norcem. Antatt levetid for installasjonene er 25 år.

Disse kostnadene forutsetter at fangstprosjektene bærer hele kostnaden også for lagring, tross at lageret vil ha betydelig ekstrakapasitet. Betaler de kun for eget lagringsbehov, reduseres enhetskostnaden vesentlig.

– Hvis fangstprosjektene betaler for sin relative andel av lagerdelen av prosjektet, blir tiltakskostnaden omtrent 1370 kroner per tonn. Dette er billig, sier Hauge.

–  Det blir feil at fangstprosjektene skal regne hele lagringskostnaden på sine prosjekter, når Northern Lights har 700 000 tonn ekstra kapasitet. Her kan staten gå ut og hente CO2 fra flere industribedrifter som vil investere i egen fremtid, sier Hauge.