Nyheter

20 ganger så mye CO2-fangst innen 2030

Bruk av CO2 til drivstoff er bare en kortvarig utsettelse av utslipp.
Bruk av CO2 til drivstoff er bare en kortvarig utsettelse av utslipp.
veeterzy via Unsplash

Publiseringsdato: 29. september, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

For å oppnå klimamålene må CO2-fangst økes fra dagens 40 millioner tonn (Mt) til 800Mt innen 2030, altså en tjuedobling. Investeringene må tidobles til 160 milliarder dollar innen 2030, skriver  det internasjonale energibyrået (IEA) i sin nye rapport om fangst, bruk og lagring av CO2. Den nye IEA-rapporten er den hittil mest omfattende globale studien om karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS).

30 nye fangstprosjekter annonsert siden 2017

Utbygging av fullskala CO2-fangst og -lagring gikk altfor sakte på 2010-tallet. I sitt veikart fra 2009 etterlyste IEA 100 store CCUS-prosjekter innen 2020 for å lagre rundt 300 millioner tonn CO2 per år. Hittil er bare 20 kommersielle prosjekter i drift, og de fanger rundt 40 millioner tonn per år.

De siste tre årene har mer enn 30 kommersielle CO2-fangstanlegg for kraftproduksjon, sement og hydrogen blitt annonsert. Ifølge rapporten har prosjekter som nærmer seg en endelig investeringsbeslutning en estimert investeringverdi på rundt USD27 milliarder – mer enn det dobbelte av investeringene planlagt i 2017, og rundt ti ganger så mye som det norske ‘Langskip’-prosjektet.

Rapporten gir Bellona støtte i at det er umulig å bekjempe klimaendringene uten karbonfangst- og lagring (CCS).

Utvikling av CO2-renseanlegg Figuren viser at det er dobbelt så mange CO₂-renseanlegg under utvikling nå enn i 2017. Credit: Det internasjonale energibyrået (IEA)

Krav til ‘klimavennlig’ bruk av CO2

IEA-rapporten omtaler all CO2-håndtering som Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS). Bruk av CO2, altså U-en i CCUS, er gjenstand for kontroversielle og potensielt klimafiendtlige produkter. Det er stor forskjell på permanent CO2-lagring (som gir garantert klimaeffekt) og CO2-gjenbruk (som i mange tilfeller har lav eller ingen klimaeffekt). Bellona mener derfor at sekkebetegnelsen ‘CCUS’ i en del tilfeller kan skape unødvendig forvirring.

Selv om det krever store mengder energi, og potensielt bidrar til økte CO2-utslipp, har syntetisk drivstoff, såkalte e-fuels, fått en del oppmerksomhet i det siste. Bellona frykter at noen aktører vil utnytte politisk vilje til å redusere utslipp i transportsektoren til å produsere klimafiendtlig syntetisk drivstoff. Bellona advarte også mot dette i rapporten  The Power to Liquids trap i 2017.

IEA er heldigvis tydelige på at politiske insentiver må knyttes til pålitelige livssyklusvurderinger av utslippsreduksjon. Ifølge rapportforfatterne må CO2 til bruk som drivstoff komme fra bioenergi eller luften for å regnes som karbonnøytralt.

IEA antar videre at syntetisk hydrokarbondrivstoff sannsynligvis ikke vil kunne konkurrere med hydrogen eller elektrisitet i de fleste tilfeller, men kan bli viktige i sektorer der drivstoffalternativer per i dag er begrenset, for eksempel luftfart.

Les mer:
Bellonas høringsuttalelse om ‘bærekraftig drivstoff til luftfart’

EU risikerer å hindre varig CO2-løsning ved å grønnvaske syntetisk drivstoff

Figuren under viser en mulig utvikling for karbonfangst, -bruk og -lagring i IEAs bærekraftsscenario (Sustainable Development Scenario). Det aller meste av CO2-utslippet i inneværende tiår må lagres fremfor å brukes. I bærekraftsscenarioet må mer enn 90% av fanget CO2 frem til 2070 lagres permanent.

CCUS in SDS Figuren viser hvordan fangst, lagring og bruk av CO2 fordeler seg i 2020, 2030, 2050 og 2070 i IEAs bærekraftsscenario (Sustainable Development Scenario). Fremtidig fangst av CO2 vil i all hovedsak bli permanent lagret. Fangst og bruk av fossil CO2 vil utgjøre en marginal andel. Credit: Det internasjonale energibyrået (IEA)

Fire initiativ for raskere utbygging av karbonfangst

IEA-rapporten nevner fire prioriteringer på høyt nivå for regjeringer og industri som vil akselerere fremdriften til ‘CCUS’ i løpet av det neste tiåret:

  • Skape initiativ for å redusere utslipp (lavutslippskrav i anbud, skattelette) og direkte støtte til tidlige ‘CCUS’-prosjekter.
  • Koordinere og garantere utviklingen av delt CO2-infrastruktur mellom ulike industriklynger.
  • Identifiser og utvikle CO2-lagring.
  • Øk innovasjonen for å redusere kostnadene og sikre at nye teknologier blir kommersielle.

¨