Media

CCUS in SDS

Figuren viser hvordan fangst, lagring og bruk av CO2 fordeler seg i 2020, 2030, 2050 og 2070 i IEAs bærekraftsscenario (Sustainable Development Scenario). Fremtidig fangst av CO2 vil i all hovedsak bli permanent lagret. Fangst og bruk av fossil CO2 vil utgjøre en marginal andel.

Figuren viser hvordan fangst, lagring og bruk av CO2 fordeler seg i 2020, 2030, 2050 og 2070 i IEAs bærekraftsscenario (Sustainable Development Scenario). Fremtidig fangst av CO2 vil i all hovedsak bli permanent lagret. Fangst og bruk av fossil CO2 vil utgjøre en marginal andel.