Media

Utvikling av CO2-renseanlegg

Figuren viser at det er dobbelt så mange CO₂-renseanlegg under utvikling nå enn i 2017.