Nyheter

Inngår klima-samarbeid

Seniorrådgiver Eivind Berstad
Seniorrådgiver Eivind Berstad
Bellona
Sissel Forsberg

Publiseringsdato: 3. mai, 2021

Horisont Energi inngår samarbeid med Bellona om virkemidler for karbonfangst og lagring. Selskapet skal produsere hydrogen og ammoniakk og lagre karbondioksid i et lager under havbunnen utenfor Finnmark. Bellona heier på den storstilte satsningen på mer lagring av CO2.

Horisont Energi skal produsere utslippsfri hydrogen og blå ammoniakk i storskala og lagre karbondioksid i et nytt lager under havbunnen. CCS-prosjektet, som har fått navnet Polaris, vil kunne ta imot mer enn 100 millioner tonn karbondioksid. Dette utgjør dobbelt så mye som Norges årlige klimagassutslippRegjeringens største klimatiltak har vært etablering av CO2-lageret Northern Lights, men kapasiteten er ikke tilstrekkelig dersom Europa skal halvere sine utslipp i 2030. Horisont Energi skal bygge det neste lageret.

-Snøballen har begynt å rulle, og allerede nå kommer lagringsalternativ nummer 2. Det nye karbonlageret viser at karbonfangst -og lagring ikke er noe bare staten driver med, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.

En anerkjent klimaaktør

Horisont Energi skal samarbeide med Bellona om virkemidler for CCS (karbonfangst -og lagring).

Bjorgulf_web_-683x1024 Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Credit: Horisont Energi

-Omdanning av gass til blå ammoniakk og hydrogen med CO2-lagring er raskeste vei til utslippsfritt hydrogen i stor skala. Horisont Energi har som ambisjon å være en spydspiss i arbeidet for industrialisering av utslippsfri hydrogenproduksjon og CCS. Derfor har vi valgt å samarbeide med Bellona, som har hatt karbonfangst og –lagring som en hovedprioritet i Norge og i EU over flere tiår, og har opparbeidet en tung faglig kompetanse og et omfattende nettverk på dette feltet. Bellona er en anerkjent klimaaktør som kan være med på å videreutvikle det regulatoriske rammeverket for CCS i riktig retning, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO og grunnlegger av Horisont Energi.

Ammoniakk brukes i dag til produksjon av gjødsel, som er viktig for matproduksjon og i kjemisk industri. Men ammoniakkproduksjon er i dag assosiert med høye CO2-utslipp.

-Horisont Energi skal produsere utslippsfri ammoniakk, uten at det krever mye fornybar elektrisk kraft, sier Haukelidsæter Eidesen.I tillegg er ammoniakk et karbonfritt drivstoff til skipsfart der batteridrift ikke er praktisk mulig. Men det er viktig at produksjonen av ammoniakk også er utslippsfri. Det har Horisont Energi en løsning på, ved å lagre CO2 fra produksjonsprosessen.

-Dette er en løsning Bellona har kjempet for siden 1992, og det er inspirerende å se at industriaktører endelig ser karbonfangst- og lagring som en måte å avkarbonisere produksjonen av ammoniakk, sier Berstad i Bellona.

Bellona og Horisont Energi skal også samarbeide om å ta CO2 ut av atmosfæren og lagre CO2 under bakken «til evig tid», også kalt karbonnegative løsninger. Dette vil være et viktig supplement til å redusere CO2 utslippene vesentlig. I dag finnes det ikke et regelverk for negative utslipp. Bellona og Horisont Energi skal samarbeide om hvordan dette regelverket kan innordnes og ta initiativ i politiske prosesser for å få dette på plass.