Nyheter

Vil sikre tette brønner på norsk sokkel

Dr Astri JS Kvassnes. 
Forsker, grunnlegger og CSO ReStone AS
Dr Astri JS Kvassnes. Forsker, grunnlegger og CSO ReStone AS

Publiseringsdato: 23. juni, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

For å sikre at CO2 – brønner og etter hvert 5000 norske oljebrønner holder seg permanent tette, må det brukes en sement som tåler store påkjenninger. Selskapet ReStone har utviklet en slik sement, og inngår nå samarbeid med Bellona.

I et CO2-lager vil millioner av tonn med CO2 pumpes inn i en brønn langt under havbunnen. Når lageret er fullt må brønnen som er brukt til injeksjonen av CO2 tettes slik at klimagassen forblir lagret og ikke slipper ut igjen. Sementen som skal brukes til lete-, injeksjons- og produksjonsbrønner, samt permanent plugging av CO2-brønner og petroleumsbrønner må tåler tidens tann, eventuelle jordskjelv og utfordrende miljøer.

–Når vi endelig får bygget Northern Lights, et fullskala CO2-lagringsanlegg, er det viktig at det ikke oppstår lekkasjer. Sementarbeidet må være helt tett selv om det utsettes for et krevende miljø. Sammen med ReStone skal vi arbeide for at det legges til rette for mer karbonfangst -og lagring, og at dette gjøres på en sikker måte, sier seniorrådgiver i Bellona, Eivind Berstad.

Samarbeidet mellom Bellona og ReStone omfatter også konstruksjonsmaterialer og lagring av radioaktivt avfall.

–Vårt sementprodukt egner seg godt til CO2-lagringsbrønner. Det blir sterkere og tettere ved eksponering for vann og CO2 og H2S. Sementproduktet er laget av et naturlig mineral og har en egenskap som tetter eventuelle porer om de skulle oppstå, sier forsker og en av to gründere i ReStone, Astri Kvassnes.

I mai la det internasjonale energibyrået IEA fram en rapport som konkluderer med at forbruket av olje, gass og kull må falle raskt om verden skal nå sine klimamål, og at det ikke trengs investeringer i utvikling av fossile brensler etter 2021.

For å produsere olje og gass har det blitt boret ca. 5000 brønner dypt ned i havbunnen på norsk sokkel. Når produksjonen avsluttes må brønnene tettes, eller «plugges» for å unngå lekkasje.

–Avslutning av brønner på norsk sokkel er uunngåelig, komplekst og kostbart. Staten tar mesteparten av regningen, så aktørene som er involvert i brønnplugging må ha fokus på å levere sikre og kostnadseffektive løsninger, sier Kvassnes.

Om ReStone:

ReStone er grunnlagt og eid av erfarne geologer og teknologer, Dr Jill A Clausen og Dr Astri JS Kvassnes, som har investert all sin tid og kompetanse i å skape et selskap og et produkt som kan komme disse utfordringene til unnsetning. Sementproduktet RePlug er allerede tatt i bruk på norsk kontinentalsokkel og kan brukes i hele livsløpet til en brønn, ikke bare til plugging og CCS-formål. ReStone har inngått samarbeid med Bellona om karbonlagring, konstruksjonsmaterialer og også potensiell lagring av radioaktivt avfall.