Media

negative emissions

Illustrasjonen til venstre viser en prosess der CO2 fjernes fra atmosfæren ved opptak i biomasse for så å inngå i en prosess, for eksempel et avfallsforbrenningsanlegg, der CO2 lagres permanent. Illustrasjonen i midten viser en prosess der karbon i form av biokull lagres permanent. Illustrasjonen til høyre viser CO2 som fanges direkte fra luft og lagres i geologiske formasjoner. Alle prosessene har potensiale til å skape negative utslipp.