Nyheter

Industrien krever ny klimapolitikk

Eivind Berstad, seniorrådgiver i Bellona.
Eivind Berstad, seniorrådgiver i Bellona.
Bellona
Sunniva Furset

Publiseringsdato: 24. november, 2021

Et industrikonsortium med Bellona ber klima- og miljøminister Espen Barth Eide om  politikk for å fjerne klimagasser fra lufta.

– Vi har behov for politikk som gjør det mulig å fjerne klimagasser fra lufta. Sammen med 14 industriaktører oppfordrer vi regjeringen til å legge til rette for dette, sier seniorrådgiver i Bellona, Eivind Berstad.

For å begrense global oppvarming er det ikke nok å bare redusere fremtidige utslipp av klimagasser. Vi må i tillegg aktivt fjerne klimagasser som allerede finnes i atmosfæren og deponere gassene trygt under bakken til evig tid. Dette kalles for «negative utslipp».

negative emissions Illustrasjonen til venstre viser en prosess der CO2 fjernes fra atmosfæren ved opptak i biomasse for så å inngå i en prosess, for eksempel et avfallsforbrenningsanlegg, der CO2 lagres permanent. Illustrasjonen i midten viser en prosess der karbon i form av biokull lagres permanent. Illustrasjonen til høyre viser CO2 som fanges direkte fra luft og lagres i geologiske formasjoner. Alle prosessene har potensiale til å skape negative utslipp. Credit: Zero Emissions Platform

– Regjeringen bør definere tydelige kriterier for negative utslipp, og deretter sette et nasjonalt mål for negative utslipp som kommer i tillegg til mål om reduserte utslipp av klimagasser, sier Berstad.

Tilgang på ren energi og gode lagerlokasjoner for karbondioksid gir Norge naturgitte fortrinn for å fjerne klimagasser fra lufta. I tillegg har vi kompetanse i verdensklasse og moden teknologi for karbonfangst- og lagring.
– Teknologien for negative utslipp er klar allerede i dag, men politiske mål og rammeverk må på plass før vi kan begynne å fjerne karbondioksid fra lufta, sier CSO i Greencap Solutions, Jarle Skjæveland.

Planter og trær tar opp karbondioksid fra lufta gjennom fotosyntesen. Når biologisk avfall brennes i et avfallsforbrenningsanlegg dannes mye karbondioksid, men det koster ingenting å slippe den ut, og det er ingen gevinst for å fange og lagre den.

– Det er en åpenbar svakhet i klimavirkemidlene at det ikke legges til rette for fangst- og lagring av karbondioksid fra forbrenning av biologisk avfall. Klimaeffekten av å hindre disse utslippene er like sterk som å fange og lagre fossile klimagasser. Vi mener det må skapes et rammeverk med virkemidler som til sammen styrker mulighetene for negative utslipp til også utløse storskala fangst- og lagring av klimagasser med biologisk opprinnelse, sier styreleder og pådriver for karbonfangst- og lagring ved Forus Energigjenvinning, Audun Aspelund.

Regjeringen må treffe tiltak og ta en aktiv rolle for å gjøre Norge til et foregangsland for negative utslipp. Norge kan ha betydelig påvirkning på EU-politikken dersom vi definerer våre egne kriterier for negative utslipp allerede nå.

– Norge bør i samarbeid med Sverige og Finland utvikle en egen definisjon og virkemiddelpakke for negative utslipp og påvirke diskusjonen på EU-nivå. Vi bør ikke vente til EU har løst sine reguleringstekniske utfordringer på feltet, men heller bygge industri for negative utslipp allerede nå, sier Eirik Borstad Lilledahl, styreleder i Carbon Removal.

Konsortiet bak oppfordringen består av: Bellona, Horisont Energi, St1, CCUS Norge, Climeworks, ZEG, Carbon Removal, Aker Carbon Capture, GreenCap Solutions, Northern Lights, IVAR, Forus Energigjenvinning, Lyse, Fortum Oslo Varme, Vow ASA.

konsortium negative utslipp

Les brevet til regjeringen her