Nyheter

Bellona på Arendalsuka

Bellonabåten Kallinika vil ligge fortøyet i Pollen
Bellonabåten Kallinika vil ligge fortøyet i Pollen

Publiseringsdato: 9. august, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Bellona er selvsagt til stede der det skjer på Arendalsuka i år. 15. – 19. august møtes vi til interessante arrangementer og heftige debatter.

Oversikt over våre arrangementer:

Hva trenger industrien for å kutte utslipp innen 2030?

Mandag 15. august kl 13:00-14:00
Eureka, kursrom 2
I samarbeid med Eramet Norway og Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening
Link til arrangementet

Bioteknologi og plastspisende larver – nye våpen i miljøkampen?

Prosjektet «Enzyclic» har som formål å bruke enzymteknologi for å utvikle nye muligheter til å resirkulere plast. Hvordan kan opprettelsen av Bionova være med å legge til rette for norsk bioøkonomi og økt bruk av bioteknologi i utviklingen av klima- og miljøløsninger? Vi inviterer til seminar, politisk debatt og lansering av magasinet Enzyclic.

Mandag 15. august kl 14:00-15:00
Eureka kompetanse, kursrom 2
I samarbeid med NMBU
Link til arrangementet

Helelektrisk – hvor elektrifisert er Norge?

Mandag 15. august kl 16:30-17:30
Torvscenen
I samarbeid med Elektroforeningen, Agder Energi, Siemens
Link til arrangementet

Klodebry livepodkast: EU-spesial – hvordan får vi til et bærekraftig og grønt skifte

Tirsdag 16. august kl. 12:00-12:45
Kallinika

 

Fra massedumping til materialer?

Tirsdag 16. august kl. 14:00-14:30
Kallinika
I samarbeid med Saferock
Link til arrangement

Batterienes verdikjede – et lokalt og nasjonalt lagspill

Tirsdag 16. august kl. 18:00-22:30
Pusnes gård
I samarbeid med Morrow Batteries, Agder Energi, NOAH, ABB, Siemens, IFE, Siva, Arctic Securities, Bellona, Arendal Kommune, Næringsavdelingen, Nysnø Klimainvesteringer
Link til arrangement

Kan vi resirkulere oss til et grønt skifte?

Onsdag 17. august kl. 12:00-12:45
Bærekraftsscenen
I samarbeid med Avfall Norge
Link til arrangement

Klodebry livepodkast: Blått hydrogen – grønt eller grønnvasking?

Onsdag 17. august kl. 12:00-12:45
Kallinika

Klodebry livepodkast: Kan Arendalsuka redde klimaet ?

Torsdag 18. august kl. 12:00-12:45
Kallinika

Mitt skip er lastet med CO2. Hvordan kan Norge bli verdensledende på transport av CO2 med skip?

Torsdag 18. august kl. 13:00-14:00
Lille Andevinge
I samarbeid med Norges Rederiforbund
Link til arrangement

 

Andre arrangementer:

Bellona er også representert på disse arrangementene på Arendalsuka:

Trygg gjennomføring av CCS

Tidspunkt for arrangmentet: Mandag 15. august kl 13:00-14:00
Sted for arrangementet: Eureka
Arrangør: NGI
Link til arrangementet

EUs grønne giv og REPowerEU – Norges rolle og bidrag

Tidspunkt for arrangmentet: Tirsdag 16.august kl 10:30-11:30
Sted for arrangementet: MØR biffhus
Arrangør: Elektroforum, Norsk Industri, Energi Norge, Nelfo, Elektroforeningen, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Bellona, EL og IT Forbundet
Link til arrangement

CCS i medvind – tiltaket som løser den urbane klimafloken?

Tidspunkt for arrangmentet: Tirsdag 16.august kl 11:00-12:00
Sted for arrangementet: Legacy of the Fjords
Arrangør: Hafslund Oslo Celsio
Link til arrangementet

Forretningsmodeller og rammevilkår. Hva skal til for å realisere CO2-fangst fra avfallsforbrenning?

Tidspunkt for arrangmentet: Tirsdag 16. august kl. 12:30-13:30
Sted for arrangementet: Rygerelektra
Arrangør: Lyse AS
Link til arrangement

Virkemiddelapparatets rolle for grønn innovasjon og vekst

Tidspunkt: Tirsdag 16.august, Torvet 1A

Arrangør: Vow

Link til arrangementet

Typisk norsk å være utenfor: historier om Norge og EU

Tidspunkt for arrangmentet: Tirsdag 16. august kl. 13:00
Sted for arrangementet: Clarion Hotell Tyholmen
Arrangør: Industri Energi
Link til arrangement

Mineralnæringen – en bærebjelke i det grønne skiftet?

Tidspunkt for arrangmentet: Tirsdag 16. august kl. 19:15-20:00
Sted for arrangementet: Clarion Hotell Tyholmen
Arrangør: Norsk Arbeidermandsforbund
Link til arrangement

Karbonlagring – forskning og Europeisk samarbeid

Onsdag 17. august kl. 09:00-10:00
Sted for arrangementet: Madam Reiersen
Arrangør: NORSAR, SINTEF
Link til arrangement