Media

Naturlige CO2-lager som skog kan ikke kompensere for geologiske CO2-lager.

Naturlige CO2-lager som skog kan ikke kompensere for geologiske CO2-lager.

Naturlige CO2-lager som skog kan ikke kompensere for geologiske CO2-lager.

Naturlige CO2-lager som skog kan ikke kompensere for geologiske CO2-lager.