Nyheter

– Et europeisk regelverk for et CCS-marked må på plass

Lina Strangvåg Nagell fra Bellonas Brussel-kontor snakket om et marked for CCS på den årlige Tekna-konferansen om CO2 fangst og - lagring.
Lina Strangvåg Nagell fra Bellonas Brussel-kontor snakket om et marked for CCS på den årlige Tekna-konferansen om CO2 fangst og - lagring.
Bellona

Publiseringsdato: 20. januar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Et marked for karbonfangst og – lagring vil ikke materialisere seg uten offentlig støttemekanismer og koordinering. Norge har tatt et viktig steg med Langskip, men det er fortsatt usikkerhet i markedet som kan og bør  adresseres gjennom offentlige støtteordninger, sa Senior Manager Lina Strandvåg Nagell ved Bellonas Brussel-kontor på Teknas CO2-konferanse denne uka.

Teknas årlige konferanse om CO2 – håndtering og grønn vekst gikk av stabelen i 17. og 18 januar på Scandic Fornebu Hotell. Konferansen regnes som en sentral møteplass med høyt faglig innhold. Konferansen skulle gi en status innen eksisterende og mulige forretningsmodeller og hvordan det jobbes med å kommersialisere CCS.

Både seniorrådgiver og Team Lead CCS, Eivind Berstad ved Oslo-kontoret og Lina Strandvåg Nagell, som til daglig jobber på Bellonas Brussel-kontor, holdt innlegg.

Faktabasert kommunikasjon

Team Lead for CCS i Bellona, Eivind Berstad,  snakket om hvordan Bellona jobber med CCS i Europa.

Image Team Lead CCS i Bellona, Eivind Berstad på Teknas konferanse om CCS. Credit: Jos van der Plas

– CCS er en av løsningene hvor det har vært særdeles viktig med en faktabasert kommunikasjon. Mange i EU er skeptiske til CCS, og mye av denne skepsisen skyldes mangel på fakta og misinformasjon, sa Berstad.

– Vi samarbeider med mange miljøorganisasjoner om dette, og har fremmet en felles oppfordring til Europakommisjonen om å få på plass en CCS-strategi. Dette hadde ikke vært mulig uten  god informasjonsdeling og mange diskusjoner om CCS, sa Berstad.

Et harmonisert europeisk regelverk

Lina Strandvåg Nagell understreket viktigheten av å finne de riktige støttemekanismene, avklare juridisk usikkerhet og skape et harmonisert europeisk regelverk for å drive utviklingen av et marked for CCS.

– På grunn av vedvarende markedssvikt vil ikke et marked for karbonfangst og lagring materialisere seg uten offentlig støttemekanismer og koordinering. Her har Norge tatt et viktig steg med Langskip, men det er fortsatt usikkerheter i markedet som kan og bør adresseres gjennom offentlige støtteordninger  i ulike former, for å beskytte en bærekraftig og rettferdig europeisk industri.

Nagell sa at vi må tenke på markedsutvikling i et europeisk perspektiv.

– Norge er en ledende ekspert på CCS, men historisk posisjon oversettes ikke nødvendigvis til fremtidig posisjon uten handling. Vi ser nå flere initiativer på europeisk nivå, og Norge må sørge for å være på ballen for å beholde en ledende posisjon. Klimakampen er en global kamp, og Norge kan ikke alende utvikle et velfungerende marked for CCS som dekarboniserer industrien  i tilstrekkelig grad innen satte tidsmål, sa hun.

Hun understreket også at forutsigbarhet er utrolig viktig for investeringsbeslutninger, og vi har en kort tidsramme over de neste årene hvor disse beslutningene må tas.

– I møte med et koordineringsproblem hvor usikkerhet rundt hvor raskt lagringskapasitet kommer til å utvikles, skapes usikkerhet i hele verdikjeden. Norge må komme utfordringen i møte og ta aktivt del i europeiske prosesser og initiativer, mener Strandvåg Nagell.