Nyheter

Melkøya: Alternativer som er billigere, raskere og mindre plasskrevende

Teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.
Teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

Publiseringsdato: 28. februar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Alternativet med karbonfangst og -lagring (CCS) på Melkøya er mye mer realistisk enn det Equinor legger til grunn for sin besluting om elektrifisering. Alt tyder på at det er billigere, raskere og tar mindre plass enn det Equinor hevder, sier teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

På Bellonaforum sitt frokostmøte om Elektrifisering av Melkøya tirsdag morgen var det bred enighet om at regjeringen må be Equinor om å se nærmere på andre løsninger enn elektrifisering for å kutte utslippene ved anlegget utenfor Hammerfest.Den eneste som ikke var enig i det var natrulig nok representanteten fra Equinor, prosjektdirektør Kjetil Myklebust. Han sa at Equinor mener gasskraft med karbonfangst- og lagring ikke lønner seg sammenlignet med kraft fra nettet.

– CCS ble studert for 12-13 år siden, og hadde en estimert tiltakskostnad på 4500-6000 kr pr tonn, sa Myklebust.

Myklebust sa videre at en CCS-løsning vil kreve flere gassturbiner for å drive karbonfangstanlegget, at LNG-anlegget må stenges ned i 170 dager og at det ikke er kapasitet i eksisterende CO2-infrastruktur til å håndtere all CO2. Equinor mener også at det ikke er plass til et karbonfangst-anlegg på Melkøya.

Plukket fra hverandre Equinor sine argumenter

Tidligere sjefsforsker ved SINTEF Petroleumsforskning og nå leder for CO2 technology AS, Erik Lindeberg, utfordret Equinor sine argumenter for å velge bort CCS-alternativet.

– Vi kan rense 95% av utslippene for en kostnad på 832 kr pr tonn CO2. Det skiller seg fra litt fra andre tall vi har sett her,(som var 4500- 6000 kr pr tonn CO2),  sier Lindeberg.

Lindeberg viste i sitt innlegg til at det er god nok plass på den eksisterende tomta på Melkøya, og tilstrekkelig kapasitet for å fange og lagre CO2 fra gasskraftverket i eksisterende rør og brønn som lagrer CO2 i dag.

– Mye ligger ferdig og klart her, bare bruk eksisterende infrastruktur, sa Lindberg.

Se hele arrangementet her:

Stopper gode fornybarprosjekt

Direktør for samfunn, kommunikasjon og bærekraft i Varanger kraft, Stein Mathisen, holdt også et innlegg på forkostmøtet.

– Vi har stor tro på at Equinor kan finne løsninger, som for eksempel CCS, eller en kombinasjonsdrift mellom trykkforsterkning via gassturbiner og elektrisk overføring. Vi ser at det ikke er et alternativ i forslaget  som Equinor nå har levert, og vi er litt skuffet over det, sa han.

Mathisen vektla at det ikke er effektreserve igjen i resten av Finnmark og deler av Troms dersom Equinor elektrifiserer Melkøya.

– Det som er så spesielt da er at du stopper opp masse gode prosjekter på fornybart og industriutvikling i en landsdel som trenger det veldig sårt, sier Mathisen.

Siemens Energy presenterte en alternativ løsning med flytende gasskraft med karbonfangst- og lagring som ikke krever langvarig stans av LNG-anlegget på Melkøya.

– Et sånt anlegg kan stå ferdig i 2028, sier Business Development Director i Siemens Energy, Terje Jensen.

I den påfølgende paneldebatten diskuterte medlemmer fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget hvordan de ønsker å håndtere elektrifisering og eventuelt CCS på Melkøya.

Undervurderer den politiske sprengkraften

Politikerdebatt. F.V. Ola Elvestuen (V), Lars Haltbrekken (SV), Kristoffer Robin Haug (MDG), Sofie Marhaug (Rødt), Olav Øye (moderator fra Bellona). Politikerdebatt. F.V. Ola Elvestuen (V), Lars Haltbrekken (SV), Kristoffer Robin Haug (MDG), Sofie Marhaug (Rødt), Olav Øye (moderator fra Bellona). Photo:

– Man undervurderer den politiske sprengkraften av dette prosjektet, sa Sofie Marhaug fra Rødt som har foreslått at saken bør tas opp til politisk behandling i Stortinget.

– Her er det veldig mange andre løsninger på bordet, enn bare den som er lagt frem fra Equinor, sa Kristoffer Robin Haug (MDG)

– Vi har i dag fått presentert at det er fullt ut mulig med CO2-fangst- og lagring fra Melkøya, så det kommer vi til å presse på for, sa Lars Haltbrekken (SV). CO2-fangst- og lagring er det som peker seg ut som helt klart det beste tiltaket både for å kutte utslipp og for å unngå konflikter med reindrifta, fortsatte Haltbrekken.

Flertall avhenger av hva H, SP og Ap gjør

– Vi må kutte utslipp med karbonfangst- og lagring. Det er den løsningen som er best på Melkøya. Det har vært frustrerende at det har vært så vanskelig å få det opp tidligere, sa Ola Elvestuen (V), og refererte til et forslag fra Venstre om CCS som alternativ til kraft fra land.

Elvestuen presenterte også sin egen analyse av hvordan partiene på Stortinget forholder seg til CCS:

– Det er tre stykker det står om. Da er det hva Høyre gjør, og det er hva regjeringspartiene gjør. En av de, Regjeringspartiene eller Høyre, må skifte hvilket bein de står på, og da har vi et flertall.

Rødt, Frp og Venstre har levert forslag i Melkøya-saken, som er til behandling i energi- og miljøkomiteen. Haltbrekken tror ikke det nødvendigvis at det er der slaget står.

Der hovedslaget vil stå

– Jeg tror ikke slaget nødvendigvis avgjøres i de to-tre dokument 8-forslagene som behandles nå, for jeg tror ikke regjeringspartiene kommer til å gå inn på dem. Men det blir et spørsmål hva de gjør med den søknaden fra Equinor, og om de kommer til å pålegge Equinor alternative utredninger der. Jeg tror der kommer hovedslaget til å stå, avslutter Haltbrekken.

Frederic Hauge innledet Bellonaforum om Elektrifisering av Melkøya. Frederic Hauge innledet Bellonaforum om Elektrifisering av Melkøya. Photo:

Alternativ må utredes

Bellona har jobbet for å redusere utslipp fra gasskraftverket på Melkøya lenge.

– Regjeringen må ta en helhetlig vurdering og få utredet de andre alternativene som ikke er ordentlig utredet etter våre meninger,  sier Frederic Hauge i Bellona.

Dette er saken:

Gasskraftverket på Melkøya har vært i produksjon siden 2007. Equinor planlegger å avvikle gasskraftverket på Melkøya og erstatte det med elektrisk kraft fra nettet for å kutte utslipp. Elektrifisering vil redusere utslipp av klimagasser betydelig, og kreve mye strøm. Det har skapt en stor kraftdebatt i Nord-Norge, og et ønske om å finne alternativer.

  • Equinor har et produksjonsanlegg for flytende naturgass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget krever mye strøm, og i dag blir strømmen produsert ved å bruke naturgass i et gasskraftverk som slipper ut mye karbondioksid.
  • I desember i fjor leverte Equinor søknad til Olje- og energidepartementet om å avvikle gasskraftverket på Melkøya og erstatte det med elektrisk kraft fra nettet.
  • Dersom Equinor får godkjent søknaden om elektrifisering av Melkøya vil det legge beslag på store deler av tilgjengelig kraft i Nord-Norge, hvilket har skapt mye politisk debatt både lokalt, og på Stortinget.
  • Equinor har et karbonfangst-anlegg på Melkøya i dag. Dette anlegget separerer ut og lagrer CO2 som er en naturlig del av naturgassen fra snøhvitfeltet. Dette karbonfangstanlegget er ikke tilknyttet gasskraftanlegget på Melkøya.