Media

Varselbrev om mangelfull utredning vedrørende elektrifisering av Melkøya med kraft fra nettet