Nyheter

Varsler om alvorlige mangler og hemmelighold i Melkøya-saken

Eivind Berstad, teamleder CCS, Bellona
Eivind Berstad, teamleder CCS, Bellona

Publiseringsdato: 29. juni, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona varslet i går relevante instanser om mangelfull utredning vedrørende elektrifisering av Melkøya med kraft fra nettet.

– Vi mener indirekte samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser, slik som at strømprisen i Finnmark kan bli 100 øre/kWh, ikke er tilstrekkelig redegjort for, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.

I varselsbrevet trekker Bellona også frem at alternative løsninger med karbonfangst- og lagring ikke er tilstrekkelig utredet.

–Fangst- og lagring av CO2 har ikke vært tilstrekkelig utredet i tråd med krav om at flere tiltak skal utredes og fremlegges med tilstrekkelig etterprøvbart underlag. Vi reagerer sterkt på at vurderingene holdes skjult og har derfor varslet om dette, sier Berstad.

Bellona jublet for Melkøya-vedtak

I april instruerte stortinget regjeringen å gjøre nye vurderinger av CCS på Melkøya. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: «Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med behandlingen av Snøhvit Future, foreta en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert.»

Bellona anbefalte en rekke tiltak hvordan regjeringen kunne sørge for en robust saksbehandling og beslutning.

–Det ville vært naturlig at regjeringen involverte statens eget kompetansesenter for CO2-fangst- og lagring, Gassnova, i vurdering av ulike karbonfangst-løsninger på Melkøya. Det ville gitt en nøytral vurdering som kunne svart ut Stortingets marsj-ordre. Vi frykter dessverre at regjeringen gjør egne vurderinger bak lukkede dører, sier Berstad.

Reagerte på Equinors tall

Bellona har stilt spørsmål ved Equinors vurderinger av karbonfangst- og lagring på Melkøya, og bedt Olje- og energidepartementet om å kreve ny utredning. Bakgrunnen for dette var blant annet et Bellona-forum i februar  der Equinor presenterte sine planer for elektrifisering av gassfabrikken sin utenfor Hammerfest, der det ble stilt spørsmål om Equinor har undervurdert kostnaden for elektrifisering, og overvurdert kostnaden for karbonfangst- og lagring for å tvinge gjennom sin foretrukne løsning.

–Vi har jobbet for åpenhet og diskusjon rundt ulike løsninger for å kutte utslipp, og vil fortsette å gjøre dette. Elektrifisering av Melkøya er en av årets viktigste politiske saker, og avgjørende for Finnmarks fremtid. Da er det helt nødvendig å spille med åpne kort, avslutter Berstad.

Bellona inviterer til et arrangement om gasskraft med karbonfangst- og lagring som alternativ til å elektrifisere sokkelen med kraft fra land mandag 14. august kl 11:30 under Arendalsuka.