Nyheter

Ber departementet kreve ny utredning

Eivind Berstad, seniorrådgiver i Bellona.
Eivind Berstad, seniorrådgiver i Bellona.
Bellona
Sunniva Furset

Publiseringsdato: 3. april, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona varsler Olje- og energidepartementet om mangelfull utredning av karbonfangst- og lagring samt utelatte kostnader i Equinors søknad om elektrifisering av Melkøya. –  Departementet må kreve ytterligere utredning av CCS-løsninger på Melkøya, sier teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

Equinors søknad om elektrifisering med kraft fra nettet har skapt debatt både lokalt og i Stortinget. Det er derfor behov for en robust saksbehandling og beslutning, skriver Bellona i varslingsbrevet til Olje-og energidepartementet.– Bellona har mottatt informasjon om at Equinors søknad om elektrifisering av Melkøya ikke oppfyller lovens krav om utredning av konsekvenser og alternativer som karbonfangst- og lagring. Dette anser vi som relevant informasjon å varsle Olje- og energidepartementet om, sier Berstad.

Equinor har regnet seg frem til at det vil koste mellom 4500–6000 kroner pr. tonn for å fange CO₂-utslippene fra gassanlegget deres på Melkøya, men holder underlagene for beregningen skjult. Equinors tall er etter hva Bellona erfarer basert på en studie som er over ti år gammel.

– Vi mener at det er uakseptabelt å legge så gamle vurderinger til grunn, og på bakgrunn av store avvik mellom Equinors kostnadsanslag  og andre eksperters vurderinger av mulige CCS-løsninger ber vi OED om å kreve ytterligere utredning, sier Berstad.

I følge eksperter Bellona har kontakt med vil 95 prosent av CO2 som i dag slippes ut på Melkøya kunne fanges med et nytt fangstanlegg til en kostnad på 1036 NOK per tonn CO2. Andre eksperter mener at en alternativ løsning med nytt flytende gasskraftverk med CCS bør koste under 2000 NOK per tonn CO2, og vil være konkurransedyktig med kraft fra nettet.– Equinor skjuler kostnader ved elektrifisering. Vi sitter på informasjon som viser at nødstrømsanlegget Snøhvit emergency power system, som skal bygges parallelt med Snøhvit Future, ikke er inkludert i Equinors budsjett på 13,2 milliarder kroner, sier Berstad.

Bellona anser det som høy risiko for at Snøhvit Future-prosjektet overstiger 15 milliarder kroner, hvilket vil medføre at PUDen krever stortingsbehandling.

–Et nytt nødstrømsanlegg kommer som en følge av elektrifiseringsplanene på Melkøya, og bør derfor naturligvis være inkludert i Plan for utbygging og drift (PUD) og dermed budsjettet, sier Berstad.