Eivind Berstad
Eivind Berstad
Bellona

Publiseringsdato: 8. august, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

–Det er utrolig naivt av Støre å tro at Melkøya kan elektrifiseres med vindkraft innen 2030. Vi frykter at gasskraftverket fortsetter som i dag i lang tid framover, sier Bellonas Eivind Berstad.  

Bellona mener at klima risikerer å bli taperen dersom regjeringen gambler på en urealistisk kraftutbygging.

Regjeringens forutsetning for å gi grønt lys til Equinors planer om elektrifisering av Melkøya er at det bygges ut mer fornybar strøm enn gassanlegget trenger. Regjeringens mål er at det skal være nok strøm til Equinor og resten av Finnmark.

Statsminister Jonas Gahr Støre kalte planen «det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av den norske regjering».

–Vi er skeptiske til realismen i forslaget til hvordan kraftsystemet i Finmark skal styrkes.  Planen innebærer at gasskraftverket kan fortsette som i dag fram til 2033. Dette gjør det vanskelig å nå 2030-målet om 55 prosents reduksjon av klimagassutslippene. Hadde de satset på karbonfangst og -lagring ville sjansen for å nå 2030-målet vært mye større, sier Eivind Berstad, som er teamleder for CCS i Bellona.

Bellona mener at Støre burde ha gitt Equinor ansvaret for å kutte egne utslipp.

–Hadde Equinor hatt ansvar for å kutte egne utslipp på Melkøya innen 2030, så hadde de gått for karbonfangst og -lagring. I stedet blir ansvaret for utslippskutt nå pulverisert, og vil avhenge av NVE, Statnett, Equinor, konflikthåndtering med urfolksinteresser og en rekke mer eller mindre sannsynlige utbygginger av vindkraft. Men nå slipper Equinor uansett unna; enten får de fornybar strøm eller så kjører de gassturbinene som før, sier Berstad.

Bellona mener at det store spørsmålet er hvor det blir av regjeringens vurdering av karbonfangst og-lagring på Melkøya, som Stortinget påla dem å komme med tidligere i år.

 – Det er svært oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har nevnt denne vurderingen, og modig av Støre å vise så stor forakt for Stortinget, sier Berstad.