Nyheter

Inngår samarbeid om karbonfangst og -lagring

Oljeplattformer slipper ut flere tusen tonn CO2 i året. Bellona og Ocean-Power skal samarbeide om å utvikle løsninger for karbonfangst-teknologi.
Oljeplattformer slipper ut flere tusen tonn CO2 i året. Bellona og Ocean-Power skal samarbeide om å utvikle løsninger for karbonfangst-teknologi.
Foto: Freepik

Publiseringsdato: 7. september, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Gasskraftverk på norske oljeplattformer slipper ut 10 millioner tonn CO2 hvert år. Nå har miljøstiftelsen Bellona gått sammen med Ocean-Power for å kutte disse utslippene med karbonfangst og -lagring.

Samarbeidet har som formål å utvikle løsninger for karbonfangst-teknologi i offshore kraftproduksjon som kan redusere utslipp av klimagasser betydelig.

Bellona jobber for å hindre mer oljeleting på norsk sokkel, og for å fremme overgang til fornybar energi. Samtidig er de direkte utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet store i norsk sammenheng. Vi har kjempet for rensing av gasskraftverk som et viktig tiltak for å kutte store utslipp raskt, og er stolte over å samarbeide med Ocean-Power for å implementere karbonfangst-teknologi, sier teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

Eivind Berstad, teamleder CCS Bellona.

Oljeplattformene vil kreve 22,5 terrawattimer strøm fra land i 2030. Det utgjør mer enn 15% av strømforbruket i Norge. Samtidig øker kraftbehovet for elektrifisering på land. Derfor mener partene det er behov for å utvikle løsninger med karbonfangst- og lagring som alternativ til kraft fra land.

– Vårt mål er å bli en klimavennlig strømleverandør offshore, og partnerskapet med Bellona bringer oss nærmere målet. CCS-teknologien vil være en nøkkelfaktor i å redusere karbonutslippene, og vi ser frem til å samarbeide med Bellona for implementering av denne teknologien, sier administrerende direktør i Ocean-Power, Erling Ronglan.

Samarbeidet vil utvikle konsepter der større gasskraftverk med karbonfangst vil kunne erstatte eksisterende gassturbiner på flere plattformer i samme område, og samtidig danne grunnlag for et offshore nett for integrasjon av havvind og hydrogenproduksjon på sikt.

Ocean-Power vil bidra med teknoøkonomisk innsikt og konseptutvikling for installasjoner. Bellona, med sin lange erfaring og kompetanse innen miljøspørsmål og teknologiutvikling, vil bidra med miljøfaglig ekspertise.

Om Ocean-Power AS:

Ocean-Power AS har en ambisjon om å bli en klimavennlig strømleverandør offshore. Ocean-Power tar sikte på å bygge, eie og drifte anlegg, noe som betyr at kundene kan få tilgang til klimavennlig kraft. Ocean-Power AS introduserer et offshore kraftknutepunkt, med høyeffektiv kraftproduksjon ved bruk av gassturbiner kombinert med karbonfangst- og lagring, som resulterer i lave CO2-utslipp.